Річка Говтва відноситься до басейну р. Псел, являється її лівою притокою і впадає в р. Псел на 94 км від гирла. Після злиття двох річок – Грузької Говтви та Вільхової Говтви біля східної частини смт Решетилівка річка стала називаться Говтва. Протікає в межах Решетилівського та Козельщинського районів Полтавської області.

Згідно із фізико-географічним районуванням водозбір річки належить до Лівобережно-Дніпровської провінції лісостепової зони України. Невелика, тиха річка, типова для Лівобережного лісостепу.

Русло річки помірно звивисте, мулисто-піщане, заростаюче, деформоване, влітку місцями пересихає.

Озер у долині річки 3,1 км2, боліт – 6,6 км2. Болота високо-травні, основою послуговує рогіз широколистий, нижчі рослини – осока загострена, півники болотні, лепешняк водний, комиш лисів, калюжниця болотна.

На водозбірниій площі річки знаходиться значна кількість штучних водойм – 3 водосховища та 120 ставків, які використовуються для різних водогосподарських потреб. Загальний об’єм водосховищ і ставків сягає 13% від середньої багаторічної величини стоку водозбору.

Середня багаторічна витрата води Говтви (с. Михнівка) становить 2,2 м3/с. Середньорічна мінералізація води становить близько 685 мг/дм3.

Водний режим річки характеризується вираженим весняним водопіллям і низькою меженню.

На сезон весни припадає 65…70% річного стоку. Весняне водопілля триває з початку березня до середини травня. На літній сезон припадає приблизно 5% річного стоку, на осінній – 7% та на зимовий 8…10%.

Значне підвищення рівнів спостерігається в період весняної повені, яка триває протягом 25…40 днів, і в період літньо-осінньої межені під час випадання злив.

Помітну долю в живленні річки приймають ґрунтові води, але в засушливі роки при їхній недостачі, річка місцями пересихає.

На формування водного балансу річки мають значний вплив техногенні фактори, а саме: будівництво насипів доріг, засипка водотоків, розорювання схилів та змив ґрунтів в долину та русло річки, знищення лісових насаджень на водозбірній площі та в долині річки.  Потребує розчистки на ділянці довжиною понад 4 км