Контроль якості води у січні 2023 року

Відповідно до розпорядження КМУ від 20.01.2016 № 94-р нормативи СаНПіН №4630-88 для поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування з 01.01.2017 втратили чинність. Виходячи з цього, визначення ГДК (гранично допустимих концентрацій) у поверхневих водах порівнянню до цих нормативів не підлягає. Порівняння лабораторією моніторингу вод і ґрунтів РОВР у Полтавській області проводились відповідно до показників, зазначених у наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012 №471(«Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, мінерального фосфору та амонійного азоту») – далі Нормативи. Гідрохімічний режим води р. Дніпро у створі питного водозабору м. Горішні Плавні (дата відбору 16 січня 2023 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 39,68 мгО/дм3; БСК5 – 4,40 мгО2/дм3; за вищевказаними Нормативами перевищення зафіксовано по ХСК у

Читати далі

Засідання міжвідомчої комісії

За дорученням та участі керівництва Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра 02 листопада в приміщенні РОВР у Полтавській області в режимі оnlinе відбулося чергове засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем річок Сула,  Псел, Ворскла суббасейну Cереднього Дніпра на  зимово-осінній період 2022-2023 років. У засіданні прийняли участь представники РОВР у Полтавській області, РОВР у Сумській області, РОВР у Харківській області, ГУ ДПСС України в Полтавській області, Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області, Полтавського обласного центру з гідрометеорології, Департаменту екології та природних ресурсів ОВА, водокористувачі ТОВ «Гідроенергоресурс», ТОВ «Гідроенергоінвест», ТОВ «Енергія-1», ТОВ «БКТ «Едельвейс», ТОВ «Енерго-Актив 1». Під час засідання була заслухана інформація провідного гідролога Полтавського обласного центру з гідрометеорології В. Смірнової щодо аналізу даних щоденних спостережень на гідрологічних постах Полтавського ЦГМ. Літня межень 2022 року на притоках Середнього Дніпра була  нестійкою, з декількома невисокими паводками, тому водність на річках Полтавської області виявилася  різноманітною. Осінній період теж відзначився

Читати далі

Щира праця – мозолиста!

03 серпня поточного року відбувся робочий виїзд заступника начальника Офісу Романа Шелеста, начальника відділу водних об’єктів, басейнової взаємодії та техногенно-екологічної безпеки Олександра Чмиря по питанню обстеження водорегулюючої споруди ШР № 3 (між с. Турбаї та с. Романівка) на ОЗС «р. Хорол» у Кременчуцькому районі. У робочому виїзді також прийняли участь головний гідротехнік Об’єднаної територіальної дільниці зрошувальних та осушувальних систем Олександр Нерода (м. Хорол), провідний інженер-гідротехнік Сергій Потеряйко (с. Зубані) та представник сільгоспвиробника, землі якого розташовані на заплавних терасах річки поблизу гідроспоруди. За результатами виїзду: проведено огляд ділянки русла р. Хорол (між с. Турбаї та с. Романівка); обстежено шлюз-регулятор № 3; визначено об’єми ремонтних робіт; складений перелік матеріалів необхідних для проведення РДР. Маємо надію, що найближчим часом завдяки співпраці РОВР у Полтавській області та місцевих сільгоспвиробників шлюз-регулятор буде відремонтовано і приведено до робочого стану та належного естетичного вигляду. Працюємо далі…                    

Читати далі

Робота над проєктами правил експлуатації водосховищ

Енергія води, як і енергія вітру, використовується людьми здавна як джерело механічної енергії, а починаючи з ХХ ст. і як джерело електроенергії. Полтавська область розташована в межах суббасейнів Середнього та Нижнього Дніпра. Гідрографічна мережа суббасейнів в Полтавській області включає одну велику річку Дніпро, 8 середніх річок – Сула, Удай, Оржиця, Псел, Хорол, Ворскла, Мерло, Оріль. На річках Ворскла та Псел побудовано та реконструйовано 10 гідроелектростанцій. Опішнянська, Нижньомлинська, Кунцівська малі ГЕС та Вакулинська міні ГЕС розташовані на руслі р. Ворскла; Книшівська, Великосорочинська, Шишацька, Великобагачанська, Остап’євська, Сухоробівська малі ГЕС  –  на  руслі р. Псел. Порядок експлуатації штучних водних об’єктів, зокрема водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем, обов’язки водокористувачів визначені статтями 77,78 Водного кодексу України. Беручи до уваги положення і вимоги цих статей Водного кодексу України, з метою забезпечення правомірного користування гідротехнічними водорегулюючими, водопідпірними і водопропусними спорудами гідроелектростанцій та шлюзів-регуляторів і водосховищ на річках Псел і Ворскла та встановлення режимів їх роботи, власниками гідротехнічних споруд проведені

Читати далі

Розробка режимів роботи водних об’єктів Полтавської області

Одним із основних напрямків роботи відділу водних об’єктів, басейнової взаємодії та ТЕБ  Офісу є відновлення, збереження та раціональне використання водних ресурсів. Відповідно до статей 51, 77 Водного кодексу України, з метою раціонального використання водних ресурсів, з урахуванням екологічних вимог та інтересів водокористувачів, враховуючи гідрометеорологічну і водогосподарську обстановку, відділ розробляє проєкти режимів роботи водосховищ, ставків та водогосподарських систем і надає пропозиції до БУВР середнього Дніпра для подальшого затвердження територіальним органом Держводагентства режимів роботи водних об’єктів та направлення водокористувачам. На території Полтавської області встановлено та розроблено режими роботи на 941 водний об’єкт, зокрема: 42 водосховища, що перебувають в оренді або на балансі водогосподарських організацій; 621 ставок, що перебувають в користуванні на умовах оренди; 278 ставках, які не перебувають в оренді. При розробці режимів роботи було акцентовано увагу,  що під час воєнного стану можуть вноситися оперативні зміни в режим роботи водного об’єкта, а в разі маловоддя, відповідно до статті 45 Водного кодексу України,

Читати далі

«Де руки й охота, там скора робота!» (Частина 2. Продовження. Липень)

Працівниками Об’єднаної дільниці зрошувальних та осушувальних систем у липні місяці виконаний наступний комплекс ремонтно-доглядових робіт: Новосанжарський напрямок приведено до належного естетичного вигляду Деревківський шлюз-регулятор: обкошування жорсткої трави засобами малої механізації; прибирання території гідроспоруди від сміття; ревізія редукторів.                     Кременчуцький напрямок: завершено ремонт нитки магістрального трубопроводу Градизької ЗС, проведені необхідні випробування, виконано засипку та розгортання ґрунту;                     очищено плити регулюючого басейну Карпівської ЗС від рослинності, а воду від водоростей;                   частково замінено покриття даху на будівлі НС-1 Карпівської ЗС;                     проведений ремонт трактора Т-16 (с. Пришиб).                     Працюємо далі…

Читати далі

«Де руки й охота, там скора робота!» (частина 1)

Два місяці літа промайнули непомітно. Червень був жарким, а липень – дощовим. Погода увесь час вносила свої «правки» у ремонтні роботи  на водогосподарських об’єктах. Однак, спеціалістами всіх дільниць РОВР у Полтавській області виконувався комплекс ремонтно-доглядових робіт з метою сталого функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу Полтавщини. Так, працівниками Об’єднаної дільниці зрошувальних та осушувальних систем протягом липня місяця: Хорольський напрямок приведено до належного естетичного вигляду ШР № 2 ОЗС «р. Хорол» у Кременчуцькому районі: зачищення від іржі та фарбування олійними фарбами металевих конструкцій огорожі на службовому містку; обкошування травостою засобами малої механізації біля гідроспоруди;  побілка устоїв та відновлення інформаційних написів;                                           розпочата заготівля дров на центральній базі (м. Хорол);                     проведено ямковий ремонт тротуарної доріжки на виробничій базі (м. Хорол);          

Читати далі