online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore mega888

buy sibutramine online , buy sibutramine , sibutramine buy , sibutramine for sale, sibutramine online , buy sibutramine 15mg , sibutramine order online , sibutramine for sale online , sibutramine buy online , sibutramine buy online india , buy sibutramine online uk , buy sibutramine online usa , buy sibutramine 15mg online , buy sibutramine 15mg online uk , where can i buy sibutramine online , buy sibutramine uk , buy sibutramine australia , buy sibutramine 20mg uk https://buysibutramineonline2u.com/sibutramine price , sibutramine prices , sibutramine reviews , sibutramine tablets , sibutramine uk , sibutramine capsules , sibutramine pills , sibutramine canada , sibutramine in canada , where to buy sibutramine , sibutramine effects , sibutramine results , sibutramine pills for sale , sibutramine 15 mg for sale , where can i buy sibutramine , sibutramine thailand , order sibutramine , sibutramine buy uk , sibutramine before and after , sibutramine 15mg reviews , sibutramine uk buy , sibutramine diet pills , sibutramine diet pills for sale , sibutramine for weight loss , sibutramine weight loss , sibutramine singapore

Басейнова рада Середнього Дніпра

18 вересня у рамках позачергового засідання басейнової ради середнього Дніпра  відбулось підбиття підсумків консультацій з громадськістю щодо визначення головних водно-екологічних проблем суббасейну середнього Дніпра.
Отже, для всього басейну Дніпра було визначено такі головні водно-екологічні проблеми та їх причини:
– забруднення органічними речовинами як результат недостатньої очистки стічних вод або її відсутності;
– забруднення біогенними елементами як результат недостатньої очистки стічних вод або її відсутності, а також їхній змив з сільгоспугідь;
– забруднення небезпечними речовинами, що потрапляють зі стічними водами промислових та комунальних підприємств, пестицидами та іншими засобами хімічного захисту рослин, а також у результаті змиву з забруднених полігонів та при аварійному забрудненні;
– гідроморфологічні зміни, що пов’язані з протипаводковим захистом, гідроенергетикою, регулюванням стоку, спрямленням русел річок.
Крім цих головних проблем, до переліку також включили забруднення побутовими відходами (зокрема пластиком) та зміни клімату.
Нагадаємо, що понад місяць (з 1 серпня по 15 вересня) тривали консультації з громадськістю, які охопили весь басейн Дніпра. Для водників було дуже важливо отримати коментарі від широкого кола громадськості, адже спільне розуміння та консенсус щодо проблем басейну мають сприяти підготовці якісного Плану управління річковим басейном Дніпра.
Для отримання максимального зворотного зв’язку були проведені 4 позачергові онлайн засідання басейнових рад.
Також всі зацікавлені стейкхолдери мали можливість заповнювати google-анкети і зазначати «найболючіші» проблеми річок басейну Дніпра для пошуку шляхів їх вирішення. Найбільша кількість анкет була заповнена стейкхолдерами суббасейнів Прип’яті та Десни. Всього отримано майже 200 анкет. Найактивнішими учасниками консультацій під час онлайн засідань були члени басейнових рад середнього та нижнього Дніпра. Узагальнена інформація про консультації з громадськістю, після опрацювання експертами, буде представлена для широкого кола громадськості.

 


Чергові збори членів басейнової ради Середнього Дніпра пройшли 28 жовтня 2019 року у м. Київ

Докладніше

 

 

 

 


«Басейнова рада – сучасна платформа для узгодження рішень у водному секторі»

Докладніше


 

31 жовтня 2018 року у м. Києві відбулися збори зацікавлених сторін щодо формування басейнової ради Середнього Дніпра.

До складу басейнової ради включено 84 особи, які представляють інтереси 9 областей – Київської, Черкаської, Житомирської, Полтавської, Вінницької, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської та м. Києва.

Від Полтавської області до складу басейнової ради увійшли – заступник голови Полтавської облдержадміністрації Р. Товстий, начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області І. Еренбург, представники водокористувачів: ПрАТ «Велика Круча», громадські організації: Полтавська обласна організація товариства меліораторів та водогосподарників України, «Екологічна рада Полтавщини» та інші.

Головою басейнової ради середнього Дніпра обрано віце-президента компанії «Укрбудінвест» В.Максименка. Заступником голови начальника Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра – М. Урупу.

Учасниками заходу ухвалено проект Положення про басейнову раду, а також вирішено провести наступне засідання басейнової ради на Черкащині, де буде розглянуто пропозиції щодо формування плану роботи басейнової ради на 2019 рік, або на І півріччя 2019 року зокрема.


Склад басейнової ради Середнього Дніпра

ПОЛОЖЕННЯ
про басейнову раду Середнього Дніпра
      1.Загальні положення
 1.  Басейнова рада Середнього Дніпра створюється Держводагентством та є консультативно-дорадчим органом у межах суббасейну Середнього Дніпра (далі – суббасейн).
 2.  Басейнова рада Середнього Дніпра діє на території м. Києва, Київської, Чернігівської, Житомирської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Кіровоградської Вінницької та Дніпропетровської областей.
 3.  Басейнова рада створюється відповідно до статей 13³,15 Водного кодексу України, на основі принципів Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року, Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики, з метою врахування інтересів усіх заінтересованих сторін щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах річкового басейну при впровадженні інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом.
 4.  Басейнова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Водним кодексом України, міжнародними договорами України, законами та іншими нормативно-правовими актами України.
 5.  Рішення басейнової ради враховуються під час розроблення та виконання плану управління суббасейну Середнього Дніпра (далі – план управління), реалізації заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах суббасейну.
       2.Завдання і повноваження
 1.  Основними завданнями басейнової ради є:
  1. Розробка пропозицій та забезпечення узгодження інтересів підприємств, установ та організацій у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах суббасейну;
  2. Сприяння забезпеченню інтегрованого управління водними ресурсами у межах території суббасейну;
  3. Забезпечення узгодження інтересів та координації дій заінтересованих сторін щодо управління водними ресурсами на території суббасейну;
  4. Сприяння співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, міжнародних організацій та експертів (за згодою) у забезпеченні досягнення «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, «доброго» хімічного та кількісного стану масивів підземних вод, а також «доброго» екологічного потенціалу штучних та істотно змінених масивів поверхневих вод у межах території суббасейну;
         2.1.5. Надання пропозицій до проекту плану управління;
         2.1.6. Сприяння виконанню плану управління, державних, цільових, галузевих, регіональних і місцевих екологічних програм і проектів;
         2.1.7. Сприяння розробленню та реалізації програм і проектів технічної допомоги, залученню інвестицій для виконання заходів, спрямованих на покращення екологічного стану  суббасейну;
        2.1.8. Оцінка виконання плану управління.
                 – розглядає та схвалює проект плану управління;
                – бере участь у заходах з реалізації плану управління;
                – сприяє впровадженню ефективних економічних механізмів забезпечення реалізації плану управління;
                – готує пропозиції щодо залучення коштів бюджетів різних рівнів та інвестицій для виконання заходів плану управління;
                – розглядає та схвалює річні звіти про виконання плану управління;
                – сприяє здійсненню узгоджених дій для покращення екологічного стану суббасейну;
                – організовує взаємодію з питань, пов’язаних зі збором, регулярним обміном і поширенням екологічної, в тому числі водогосподарської, інформації в межах суббасейну;
                – розглядає питання щодо екологічного, кількісного та якісного стану водних ресурсів суббасейну, аналізу й оцінки ризиків недосягнення покращення екологічного стану водних ресурсів суббасейну та наслідків його змін для природних екосистем і галузей господарства, а також прогнозу процесів, що впливають на якість водних ресурсів й обсяги водокористування;
                – надає пропозиції щодо екологічних цілей плану управління та можливих відхилень від строків їх досягнення;
                – розглядає питання водогосподарського балансу та соціально-економічного розвитку на території суббасейну;
               – надає пропозиції щодо вжиття найважливіших (пріоритетних) заходів з екологічного оздоровлення суббасейну та механізму його фінансування;
              – сприяє розвитку міжнародної співпраці у суббасейні.
  3.Права
1.Басейнова рада має право:
 1. Схвалювати проект плану управління;
 2. Брати участь у заходах з реалізації плану управління;
 3. Надавати пропозиції щодо залучення коштів бюджетів різних рівнів та інвестицій для виконання заходів плану управління;
 4. Схвалювати інформацію про хід виконання плану управління;
 5. Надавати пропозиції щодо екологічних цілей плану управління та можливих відхилень від строків їх досягнення;
 6. Розглядати питання водогосподарського балансу та соціально-економічного розвитку на території суббасейну;
 7. Надавати пропозиції щодо вжиття найважливіших (пріоритетних) заходів з екологічного оздоровлення суббасейну та механізмів їх фінансування;
 8. Отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 9. Утворювати у своєму складі у разі потреби постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо;
 10. За необхідності залучати до роботи басейнової ради представників профільних організацій, установ, окремих спеціалістів та вчених (за згодою);
 11. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;
 12. Мати інші права відповідно до законодавства.
4.Склад та керівні органи
 1. Басейнова рада Середнього Дніпра здійснює свою діяльність у взаємодії з Басейновим управлінням водних ресурсів Середнього Дніпра, Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів, Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять, Басейновим управлінням водних ресурсів річки Південний Буг, Регіональним офісом водних ресурсів річки Рось, Регіональними офісами водних ресурсів у Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, Міністерством екології та природних ресурсів України, Держводагентством, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що здійснюють свої повноваження у межах суббасейну, іншими заінтересованими організаціями, установами, підприємствами, громадськими об’єднаннями.
 2.  До складу басейнової ради входять представники заінтересованих сторін: Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра, Деснянського басейнового управлінням водних ресурсів, Басейнового управлінням водних ресурсів р. Прип’ять, Басейновим управлінням водних ресурсів річки Південний Буг, Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось, Регіональних офісів водних ресурсів у Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, водокористувачів,  підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань (за згодою), що здійснюють свою діяльність у межах суббасейну або діяльність яких пов’язана з суббасейном.
 3.  Басейнову раду очолює голова басейнової ради. Голова басейнової ради має одного заступника, який виконує функції голови у разі його відсутності.
 4.  Голова та заступник голови басейнової ради обираються з числа членів басейнової ради шляхом голосування.
 5.  Голова басейнової ради:
 • затверджує порядок денний засідання басейнової ради, дату і місце його проведення;
 • відкриває, веде і закриває засідання басейнової ради, виносить на розгляд і голосування питання й пропозиції, оголошує результати голосування, стежить за дотриманням регламенту та підписує протокол засідання;
 • представляє басейнову раду в органах виконавчої влади різних рівнів, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, на підприємствах, в установах й організаціях, органах міждержавної співпраці;
 • організовує роботу секретаріату басейнової ради.
  1.  Для забезпечення підготовки засідань, ефективної роботи та організації виконання рішень прийнятих басейновою радою утворюється секретаріат-постійно діючий робочий орган басейнової ради. Секретаріат басейнової ради очолює виконавчий секретар, обраний басейновою радою. Положення про секретаріат та його структура затверджуються басейновою радою.
  2.  Склад басейнової ради формується зборами представників заінтересованих сторін. У випадку висування двох і більше кандидатур від одного органу, підприємства, установи, організації або об’єднання, зазначених у пункті 4.2 цього Положення, вибір представника здійснюється шляхом рейтингового голосування.
  3.  Водокористувачі становлять не менше ніж 30% чисельного складу басейнової ради.
  4.  Максимальна кількість представників однієї галузі у складі басейнової ради дорівнює кількості адміністративних областей, на території яких діє басейнова рада. Якщо кількість кандидатур для включення до складу басейнової ради від однієї галузі перевищує максимальну кількість, передбачену цим пунктом, представництво до басейнової ради від цієї галузі визначається рейтинговим голосуванням.
  5.  Максимальна кількість представників громадськості у складі басейної ради становить не більше трьох представників громадськості від однієї адміністративної області. У разі ненадання трьох кандидатур від однієї з областей надлишкова квота рівномірно розподіляється між рештою областей. Якщо кількість кандидатур для включення до складу басейнової ради від громадськості перевищує максимальну кількість, передбачену цим пунктом, представництво до басейнової ради від громадськості визначається рейтинговим голосуванням.
  6.  Персональний склад басейнової ради затверджується Держводагентством на підставі протоколу зборів представників заінтересованих сторін.
  7.  Члени басейнової ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Строк дії повноважень члена басейнової ради становить 5 років.
  8.  Члени басейнової ради мають право порушувати на її засіданнях будь-які питання, що належать до компетенції басейнової ради відповідно до Положення про неї.
  9.  Повноваження члена басейної ради автоматично припиняються з моменту припинення трудових відносин із заінтересованою стороною, яка його делегувала, або у разі позбавлення заінтересованою стороною, яка його делегувала,повноважень для участі в басейновій раді. Відомості про припинення повноважень члена басейної ради, а також кандидатури нових членів відповідні заінтересовані сторони подають до секретаріату басейнової ради у десятиденний строк. Зміни до складу басейнової ради вносять Держводагентством за поданням секретаріату басейнової ради протягом 15 робочих днів.
    6.Порядок роботи
 1.  Басейнова рада визначає та затверджує регламент своєї роботи, приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.
 2.  Основною формою роботи басейнової ради є її засідання. Басейнова рада проводить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів і напрямів роботи.
 3.  Засідання басейнової ради проводяться за необхідності, але не менше ніж два рази на рік. Засідання басейнової ради проводяться на території суббасейну.
 4.  Засідання басейнової ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
 5.  Засідання басейнової ради є відкритими.
 6.  Позачергове засідання басейнової ради може скликатися за ініціативою Голови, його заступника або Голови Держводагентства.
 7.  Дата, місце та проект порядку денного засідання басейнової ради визначаються на попередньому засіданні басейнової ради та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держводагентства, а також на веб-сайті Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра у розділі «Басейнові ради» не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання басейнової ради.
 8.  Рішення басейнової ради оформляються протоколами її засідань, що підписуються головуючим на засіданні, направляються членам басейнової ради та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держводагентства у розділі «Басейнові ради», а також на веб-сайті Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра.
 9.  Рішення басейнової ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та реалізуються шляхом видання відповідного наказу Держводагентства.
 10.  Басейнова рада інформує про свою роботу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держводагентства, а також на веб-сайті Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра у розділі «Басейнові ради» річного плану роботи басейнової ради, складу постійних та тимчасових робочих органів басейнової ради, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про свою роботу тощо.
 11. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення засідань басейнової ради здійснює сторона, на території якої відбувається засідання.