Робота над проєктами правил експлуатації водосховищ

Енергія води, як і енергія вітру, використовується людьми здавна як джерело механічної енергії, а починаючи з ХХ ст. і як джерело електроенергії. Полтавська область розташована в межах суббасейнів Середнього та Нижнього Дніпра. Гідрографічна мережа суббасейнів в Полтавській області включає одну велику річку Дніпро, 8 середніх річок – Сула, Удай, Оржиця, Псел, Хорол, Ворскла, Мерло, Оріль. На річках Ворскла та Псел побудовано та реконструйовано 10 гідроелектростанцій. Опішнянська, Нижньомлинська, Кунцівська малі ГЕС та Вакулинська міні ГЕС розташовані на руслі р. Ворскла; Книшівська, Великосорочинська, Шишацька, Великобагачанська, Остап’євська, Сухоробівська малі ГЕС  –  на  руслі р. Псел. Порядок експлуатації штучних водних об’єктів, зокрема водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем, обов’язки водокористувачів визначені статтями 77,78 Водного кодексу України. Беручи до уваги положення і вимоги цих статей Водного кодексу України, з метою забезпечення правомірного користування гідротехнічними водорегулюючими, водопідпірними і водопропусними спорудами гідроелектростанцій та шлюзів-регуляторів і водосховищ на річках Псел і Ворскла та встановлення режимів їх роботи, власниками гідротехнічних споруд проведені

Читати далі

Розробка режимів роботи водних об’єктів Полтавської області

Одним із основних напрямків роботи відділу водних об’єктів, басейнової взаємодії та ТЕБ  Офісу є відновлення, збереження та раціональне використання водних ресурсів. Відповідно до статей 51, 77 Водного кодексу України, з метою раціонального використання водних ресурсів, з урахуванням екологічних вимог та інтересів водокористувачів, враховуючи гідрометеорологічну і водогосподарську обстановку, відділ розробляє проєкти режимів роботи водосховищ, ставків та водогосподарських систем і надає пропозиції до БУВР середнього Дніпра для подальшого затвердження територіальним органом Держводагентства режимів роботи водних об’єктів та направлення водокористувачам. На території Полтавської області встановлено та розроблено режими роботи на 941 водний об’єкт, зокрема: 42 водосховища, що перебувають в оренді або на балансі водогосподарських організацій; 621 ставок, що перебувають в користуванні на умовах оренди; 278 ставках, які не перебувають в оренді. При розробці режимів роботи було акцентовано увагу,  що під час воєнного стану можуть вноситися оперативні зміни в режим роботи водного об’єкта, а в разі маловоддя, відповідно до статті 45 Водного кодексу України,

Читати далі

«Де руки й охота, там скора робота!» (Частина 2. Продовження. Липень)

Працівниками Об’єднаної дільниці зрошувальних та осушувальних систем у липні місяці виконаний наступний комплекс ремонтно-доглядових робіт: Новосанжарський напрямок приведено до належного естетичного вигляду Деревківський шлюз-регулятор: обкошування жорсткої трави засобами малої механізації; прибирання території гідроспоруди від сміття; ревізія редукторів.                     Кременчуцький напрямок: завершено ремонт нитки магістрального трубопроводу Градизької ЗС, проведені необхідні випробування, виконано засипку та розгортання ґрунту;                     очищено плити регулюючого басейну Карпівської ЗС від рослинності, а воду від водоростей;                   частково замінено покриття даху на будівлі НС-1 Карпівської ЗС;                     проведений ремонт трактора Т-16 (с. Пришиб).                     Працюємо далі…

Читати далі

«Де руки й охота, там скора робота!» (частина 1)

Два місяці літа промайнули непомітно. Червень був жарким, а липень – дощовим. Погода увесь час вносила свої «правки» у ремонтні роботи  на водогосподарських об’єктах. Однак, спеціалістами всіх дільниць РОВР у Полтавській області виконувався комплекс ремонтно-доглядових робіт з метою сталого функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу Полтавщини. Так, працівниками Об’єднаної дільниці зрошувальних та осушувальних систем протягом липня місяця: Хорольський напрямок приведено до належного естетичного вигляду ШР № 2 ОЗС «р. Хорол» у Кременчуцькому районі: зачищення від іржі та фарбування олійними фарбами металевих конструкцій огорожі на службовому містку; обкошування травостою засобами малої механізації біля гідроспоруди;  побілка устоїв та відновлення інформаційних написів;                                           розпочата заготівля дров на центральній базі (м. Хорол);                     проведено ямковий ремонт тротуарної доріжки на виробничій базі (м. Хорол);          

Читати далі

Плани управління річковими басейнами

14 липня 2022 року фахівці Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області, а саме: заступник начальника Роман Шелест та начальник відділу водних об’єктів, басейнової взаємодії та техногенно- екологічної безпеки Олександр Чмир прийняли участь у тренінгу в Центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства (м. Київ), з питань підготовки Планів управління річковими басейнами, на якому розглянули наступні питання: – підготовка пропозицій щодо заходів, спрямованих на зменшення забруднення органічними, біогенними та небезпечними речовинами; – підготовка пропозицій щодо заходів на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв’язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок; – заходи, спрямовані на вирішення інших головних водно-екологічних проблем. Екологічні цілі та виключення; – заходи, спрямовані на зменшення забруднення та виснаження підземних вод.

Читати далі

Автомобіль – не розкіш, а засіб пересування!

Працівниками Об‘єднанної територіальної дільниці зрошувальних та осушувальних систем (м.Кременчук) проводиться поточний ремонт автомобіля марки ГАЗ 24, який необхідний для швидкого і оперативного пересування фахівців з метою технічного обслуговування об’єктів Градизької зрошувальної системи. Працюємо далі…

Читати далі

«Не словом, а ділом!

Фахівці РОВР у Полтавській області спільно з водокористувачами проводять ремонтні роботи на одній з гілок магістрального трубопроводу МКр Градизької зрошувальної системи у Кременчуцькому районі. В процесі роботи визначено місце пориву, перекрито та спорожнено залізобетонний трубопровід для можливості здійснення ремонту. З метою ліквідації аварії: виритий котлован та відкачано воду на ділянці з’єднання труб; змонтовано та зварено дві опоясуючи бандажні стрічки з металевих пластин. В подальшому заплановано: покриття з’єднань ізолюючими матеріалами; випробовування вузла під робочим тиском; зворотна засипка котловану. Поливна кампанія – це складний господарський процес, який триває майже безперервно 24/7 та потребує значних зусиль профільних фахівців. В цей складний для нашої країни час, коли питання продовольчої безпеки України стоїть надзвичайно гостро, тільки спільні зусилля та злагоджена робота над досягненням поставлених цілей буде мати позитивний результат.   Поливна кампанія триває…! Разом до Перемоги! Україна понад усе!

Читати далі