Досліджуємо якість води в річці Псел

За повідомленням  Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області 22 березня поточного року ПАТ «Сумихімпром» розпочав скид освітлених стічних вод з ІІІ секції шламонакопичувача  у річку Псел. У зв’язку з чим, 29 березня спеціалістами лабораторії моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Полтавській області проведено відбір проб води з річки (місце відбору –  за 500 м вище Великобагачанського шлюза-регулятора).

За результатами лабораторних досліджень проб води виявлено наступні показники: ХСК – 24,38 мгО/дм3, розчинений кисень 9,6 мгО/дм3, марганець 0,085 мг/дм3, які вказують на те, що якість води у річці Псел відповідає середньорічним показникам. Також встановлено, що значення показника залізо загальне – 0,32 мг/дм3, згідно Нормативу, перевищено у 1,1 рази (норма 0,3 мг/дм3).

Порівняння лабораторією моніторингу вод і ґрунтів РОВР у Полтавській області проводились відповідно до показників, зазначених у наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012р. №471(«Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, мінерального фосфору та амонійного азоту»).

Станом на 29.03.2021р. впливу скиду ПАТ «Сумихімпром» на якість води в річці Псел в межах Полтавської області не відмічено.