Контроль якості води у січні 2023 року

Відповідно до розпорядження КМУ від 20.01.2016 № 94-р нормативи СаНПіН №4630-88 для поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування з 01.01.2017 втратили чинність. Виходячи з цього, визначення ГДК (гранично допустимих концентрацій) у поверхневих водах порівнянню до цих нормативів не підлягає.

Порівняння лабораторією моніторингу вод і ґрунтів РОВР у Полтавській області проводились відповідно до показників, зазначених у наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012 №471(«Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, мінерального фосфору та амонійного азоту») – далі Нормативи.

Гідрохімічний режим води р. Дніпро у створі питного водозабору м. Горішні Плавні (дата відбору 16 січня 2023 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

  • ХСК – 39,68 мгО/дм3;
  • БСК5 – 4,40 мгО2/дм3;

за вищевказаними Нормативами перевищення зафіксовано по ХСК у 1,6 рази, БСК5 у 1,5 рази.

У створі Власівського питного водозабору м. Кременчука з р. Дніпро (дата відбору 16 січня 2023 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

  • ХСК – 38,68 мгО/дм3;
  • БСК5 – 4,08 мгО2/дм3;

за вищевказаними Нормативами перевищення зафіксовано по ХСК у 1,5 рази, БСК5 у 1,4 рази.

 

 

 

 

 

 

Результати виконаних протягом січня лабораторних досліджень за основними показниками наведені у таблиці 1.

Таблиця 1