Моніторинг зрошуваних земель

Моніторинг меліорованих земель є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля, який здійснюється у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення раціонального використання земельних ресурсів; оцінки еколого-меліоративного стану зрошуваних земель і виявлення тенденцій його зміни та причин, що їх обумовлюють.

Протягом квітня-травня місяців поточного року, спеціалістами Офісу здійснено відбір проб ґрунту на Градизькій та Карпівській зрошувальних системах Кременчуцького району.

Дослідження ґрунту проводиться сертифікованою лабораторією моніторингу вод і ґрунтів РОВР у Полтавській області із наданням відповідних протоколів та рекомендацій.

По закінченню досліджень протоколи вимірювань складу та властивостей ґрунту розміщують на сайті Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області у розділі “Діяльність – Моніторинг  вод та ґрунтів”