Робота над проєктами правил експлуатації водосховищ

Енергія води, як і енергія вітру, використовується людьми здавна як джерело механічної енергії, а починаючи з ХХ ст. і як джерело електроенергії.

Полтавська область розташована в межах суббасейнів Середнього та Нижнього Дніпра. Гідрографічна мережа суббасейнів в Полтавській області включає одну велику річку Дніпро, 8 середніх річок – Сула, Удай, Оржиця, Псел, Хорол, Ворскла, Мерло, Оріль. На річках Ворскла та Псел побудовано та реконструйовано 10 гідроелектростанцій. Опішнянська, Нижньомлинська, Кунцівська малі ГЕС та Вакулинська міні ГЕС розташовані на руслі р. Ворскла; Книшівська, Великосорочинська, Шишацька, Великобагачанська, Остап’євська, Сухоробівська малі ГЕС  –  на  руслі р. Псел.

Порядок експлуатації штучних водних об’єктів, зокрема водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем, обов’язки водокористувачів визначені статтями 77,78 Водного кодексу України.

Беручи до уваги положення і вимоги цих статей Водного кодексу України, з метою забезпечення правомірного користування гідротехнічними водорегулюючими, водопідпірними і водопропусними спорудами гідроелектростанцій та шлюзів-регуляторів і водосховищ на річках Псел і Ворскла та встановлення режимів їх роботи, власниками гідротехнічних споруд проведені роботи з розроблення правил експлуатації Сухорабівського, Остап’євського, Шишацького, Великосорочинського, Кунцівського і Опішнянського водосховищ.

Спеціалістами відділу водних об’єктів, басейнової взаємодії та ТЕБ  Офісу здійснено розгляд Проєктів Правил експлуатації вищезгаданих водосховищ, надані зауваження та прозиції щодо внесення змін до Проєктів Правил, перед подачею їх на затвердження до Державного агентства водних ресурсів України.