Ситуація, що склалась на р. Хорол викликає занепокоєння!

Малі річки є дуже чутливими до антропогенного впливу. В першу чергу це стосується господарювання людини, що в більшості випадків призводить до перетворень і нищень річок. Тому важливим завданням сьогодення є збереження природи та її захист, в тому числі і водних ресурсів.

На сьогоднішній день, ситуація, що склалась на р. Хорол викликає занепокоєння!

У зв’язку з чим, 02 серпня 2021 року заступник начальника відділу водних відносин та басейнової взаємодії РОВР у Полтавській області Леся Клименко разом із державним інспектором з охорони навколишнього середовища Державної екологічної інспекції Центрального округу Мар’яною Невлад та в присутності заступника голови Семенівської селищної територіальної громади Юрія Стеценка, прийняли участь в обстеженні ділянок русла р. Хорол між селами Заїчинці і Бакумівка та за межами с. Радалівка Кременчуцького району на предмет виявлення самовільно несанкціоновано-побудованих дамб в руслі річки.

В ході обстеження встановлено, що русло р. Хорол між селами Бакумівка і Заїчинці перегороджено насипом довжиною 20 м, шириною 15 м, висотою 1,2 м з будівельного сміття (цегла, каміння), мішків з піском.

Верхній б’єф між селами Бакумівка та Заїчинці
Нижній б’єф р. Хорол між селами Бакумівка та Заїчинці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За межами с. Радалівка русло річки Хорол по всій ширині засипане земляним насипом з домішками будівельного сміття через який влаштовано переїзд. Розмір самовільно  побудованої, глухої  дамби – 26 м довжиною, 10м шириною та близько 2,5 м висотою.

Верхній б’єф р. Хорол с. Радалівка
Нижній б’єф р. Хорол с. Радалівка

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідком такого злочинного та безвідповідального відношення до водної артерії, є не тільки  порушення природних умов поверхневого стоку, замулення та заростання русла, а й значне  погіршення якості води, забруднення водойми, руйнування екосистеми річки. Нижче по течії русло майже обміліло та пересохло, спостерігається масова загибель фауни, рівень ґрунтових вод на прилеглих територіях, зокрема в колодязях місцевих жителів, понизився до критичних поділок, що є невідворотним природним фактором.

Про виявлені правопорушення Офіс ще в минулому, 2020 році, звертався до органів місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих природоохоронних органів з метою проведення розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності. На жаль, станом на сьогодні, ситуація залишається не вирішеною та лише загострилася.

Зазначимо, що відповідно до ст. 10 Водного кодексу України, ст 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до  відання сільських, селищних, міських та районних у містах рад у галузі регулювання водних відносин на їх території належить здійснення заходів щодо контролю та раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Згідно Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 275, одним із основних завдань Держекоінспекції є здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства, зокрема, щодо: охорони, раціонального використання та відтворення вод і відтворення водних ресурсів.