Водні ресурси Полтавщини

 

      Територія Полтавської області – 28,8 тис. км², що складає 4,8% території України. Її протяжність з півночі на південь 213,5 км, з північного заходу на південний схід – 259 км. За розмірами території Полтавська область посідає 6-е місце серед областей України, поступаючись перед Одеською, Дніпропетровською, Чернігівською, Харківською, Житомирською областями (33,3 – 28,9 тис. км²).
Область в основному знаходиться в межах українського лівобережного лісостепу, незначна територія – південніше лінії Кременчук-Полтава – в межах степу.
До складу області входять 25 районів. В області – 5 міст обласного підпорядкування: Полтава, Кременчук, Комсомольськ, Лубни, Миргород. Обласний центр області – Полтава. Станом на 01.01.2014 року райони включають в себе 10 міських рад міст районного підпорядкування, 21 селищну раду, 467 сільських рад. Населення області становить 1459,0 тисяч чоловік, в тому числі сільського 562,97 тисяч чоловік.
Територія області покрита густою мережею річок, яких є в кількості 1780 штук, загальною протяжністю 13006 кілометрів.

 

Розподіл річок області по їх протяжності слідуючий

Категорія річок

По площі водозбору, км²

Кількість річок

Загальна протяжність, км

Загальна протяжність, % від загальної протяжності

Великі

Понад 50000

1

145

1,11

Середні

2000-50000

8

1360

10,46

малі більше 10 км

до 2000

137

3596

27,65

малі менше 10 км

до 2000

1634

7905

60,78

Разом

1780

13006

100

Річкова мережа Полтавської області включає: одну велику річку – Дніпро, яка протікає в межах області на ділянці довжиною 145 км, 8 середніх річок загальною протяжністю 1360 км (Сула – 213 км, Удай – 129 км, Оржиця – 89 км, Псел – 350 км, Хорол – 241 км, Ворскла – 226 км, Мерла – 28 км, Оріль – 80 км) та 1771 малих річок, водотоків і струмків загальною протяжністю 11501 км, в тому числі малих річок завдовжки понад 10 км в області нараховується 137, їх загальна довжина 3596 км. Основними джерелами водних ресурсів області є річки Сула, Псел, Ворскла, Оріль та їх притоки, а також Кременчуцьке та Дніпродзержинське водосховища на річці Дніпро. В межах області формується стік трьох річок: Сліпорід, Говтва, Тагамлик.
Гідрографічна мережа річок області помірно розвинута, середня густота її, без врахування малих річок, водотоків і струмків довжиною менше 10 км становить 0,17 км на 1 кв.км, а з їх врахуванням – 0,45 км на 1 кв.км, що майже співпадає із середньою густотою річкової мережі в Україні.
В області 69 водосховищ загальною площею водного дзеркала 6469,5 га і загальним об’ємом 149,87 млн.куб.м;
2688 ставків загальною площею водного дзеркала 19969 гектарів і загальним об’ємом 278,072 млн.куб.м;
583 озера, загальною площею водного дзеркала 4534 гектарів і загальним об’ємом 7,85 млн.куб.м. води.

Запаси підземних вод в межах області складають:

 • прогнозні експлуатаційні – 4046,5 тис.куб.м/добу
 • розвідані та затверджені – 806,88 тис.куб.м/добу

Водозабезпеченість на одного жителя в середній по водності рік за рахунок місцевого стоку становить 1,33 тис.куб.м/рік.
Водні ресурси в межах області визначені по методу водного балансу, як різниця стоку між вище розташованими і нижче розміщеними розрахунковими створами. Водні ресурси області з врахуванням стоку суміжних територій встановлені по характерах річного стоку річок.

 •  Водні ресурси річок, що формуються на території області становлять:
 • в середній по водності рік- 1940 млн.куб.м.
 • в маловодний рік 75% забезпеченості –1310 млн.куб.м.
 • в надзвичайно маловодний рік 95% забезпеченості – 760 млн.куб м.

       На півдні та південному заході область прилягає до двох великих водосховищ – Кременчуцького та Дніпродзержинського, повний об’єм яких становить, відповідно – 13520 та 2450 млн. куб. м зарегульованої в них води.
  В області є 2688 ставків і 69 водосховищ загальною площею водного дзеркала 26,4 тисяч гектарів і загальним об’ємом зарегульованої в них води 427,94 млн. куб. м.
  Згідно даних районних державних адміністрацій та проведених обстежень 800 водних об’єктів потребують очистки від замулення, реконструкції та впорядкування гідротехнічних споруд. Об’єм замулення становить понад 56 млн. куб. м.
  Природні ресурси підземних вод є одним із основних джерел господарсько-питного водопостачання населених пунктів області. Підземні води залягають у виді декількох водоносних горизонтів, які відрізняються по своїх запасах та хімічними показниками.
  Основними водоносними горизонтами, придатними до використання, на території області є: четвертинний (алювіальний) Полтавський, Харківський, Бучакський, Сінеман-нижньокрейдовий і Юрський. Найбільше розповсюджений Бучакський водоносний горизонт, який залягає на відносно невеликих глибинах і повсюди на території області.
  До земель водного фонду в області належать землі, зайняті річками, озерами, водосховищами, ставками, болотами, прибережними захисними смугами уздовж річок та навколо водойм, землі під гідротехнічними спорудами та каналами.