Впровадження енергосервісу у водогосподарському комплексі Полтавщини

Для реалізації державної політики у сфері енергоефективності, метою якої є зміцнення енергетичної незалежності, надійне забезпечення потреб суспільства та економіки паливно-енергетичними ресурсами та створення підгрунтя для сталого енергетичного майбутнього, у водній сфері запроваджено ряд дієвих енергозберігаючих заходів. Зокрема, у 2019 році комплекс споруд головної насосної станції СА-1 Градизької зрошувальної системи визначено об’єктом енергосервісу та заключено ЕСКО-договір на подальшу модернізацію обладнання.

В результаті технічного переоснащення насосної станції СА-1 синхронний електродвигун замінено на енергоефективний асинхронний електродвигун голландського виробництва. І вже з 1 серпня 2020 року головна насосна станція Градизької зрошувальної системи запрацювала з новим обладнанням.

Все вищевказане технічне переоснащення було здійснено виключно з метою підвищення коефіцієнту корисної дії головної насосної станції і суттєвого зменшення енергоспоживання та, як слідство, підвищення енергоефективності Градизької зрошувальної системи вцілому, в межах діючого законодавства України.