Моніторинг стану поверхневих вод області

З метою моніторингу стану поверхневих вод області, а також з’ясування обставин та причин виявленої мертвої риби в руслі р. Мерла  поблизу с. Лихачівка Великорублівської сільської ТГ, Полтавського району, фахівцями Офісу 29.08.2023 було здійснено виїзд на місце ймовірного забруднення.

Проведено відбір проб з русла р. Мерло у місці можливого скиду невідомої речовини та вище по руслу річки.

При проведенні лабораторно-інструментальних замірів на вміст розчиненого кисню у водах р.Мерла, зафіксовано відхилення від норми (від  1,09 до 3,16 мгО2/дм3, при нормі >4.0 мгО2/дм3), що характерно для маловодних річок влітку при максимальних температурах повітря.   Вміст інших хімічних та фізико-хімічних показників у відібраних пробах  у місці можливого скиду невідомої речовини та вище по руслу майже ідентичні. Перевищення зафіксовано по ХСК та залізу загальному у всіх пробах.

При візуальному обстежені русла річки Мерло загиблої риби виявлено не було, на водному дзеркалі були помічені білі плями невідомої речовини.

На балансі Офісу перебуває три шлюзи-регулятори з переїздами осушувально-зволужувальної системи р. Мерло, що побудовані для підтримання сприятливого водно-повітряного балансу на перезволожених заплавних сільськосподарських  угіддях.

В рамках вищезгаданого виїзду було проведено візуальне обстеження шлюзів-регуляторів №№1 та 3, взято проби на проведення хімічних та фізико-хімічних показників.

При проведені лабораторно-інструментальних замірів на вміст  розчиненого кисню у пробах води, відхилення від норми не зафіксовано, плям невідомої речовини не виявлено.

Попередньо можна зробити висновок, що забруднення р. Мерло відбулося локально, біля с. Лихачівка.