Визначення основних антропогенних впливів на стан вод

 

На території Полтавської області здійснюють скид недостатньо-очищених стічних вод 10 підприємств-забруднювачів, це в основному підприємства комунального господарства, очисні споруди яких знаходяться в незадовільному технічному стані. Точкові джерела скиду цих підприємств забруднюють поверхневі води басейну р. Дніпро.

 

 

Методичні рекомендації щодо визначення основних антропогенних впливів на стан поверхневих вод

Аналіз основних антропогенних впливів на стан вод в суббасейні Середнього Дніпра

Аналіз основних антропогенних впливів на стан вод в суббасейні Нижнього Дніпра

 

 

Першочерговими заходами, спрямованими на оздоровлення басейну річки Дніпро, є:

 

  • заміна аварійних каналізаційних мереж та відпрацьованого обладнання очисних станцій;
  • використання сучасних методів утилізації стоків;
  • зменшення забруднення, забезпечення стабільного використання води, охорони водного середовища, поліпшення стану водних екосистем, запобігання забрудненню підземних вод;
  • збір та обробка інформації про забруднення річок (джерела забруднення, захворюваність населення, що з цим забрудненням пов’язана, технологічні заходи, які дозволяють зменшити рівень забрудненості тощо);
  • впровадження безводних і водозберігаючих технологій, повторне застосування стічних вод для потреб промисловості;
  • покращення механічної, фізико-хімічної очистки стічних вод; використання альтернативних джерел забезпечення населення якісною питною водою, оновлення технології підготовки води, впровадження в практику водопостачання нових високоефективних реагентів, фільтрувальних матеріалів, сорбентів; заохочення наукових досліджень з проблеми використання дослідницько-конструкторських розробок;
  • підвищення рівня інформованості громадськості щодо рівня забрудненості поверхневих водойм;
  • залучення недержавних та громадських організацій при реалізації екологічної політики.