online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore mega888

buy sibutramine online , buy sibutramine , sibutramine buy , sibutramine for sale, sibutramine online , buy sibutramine 15mg , sibutramine order online , sibutramine for sale online , sibutramine buy online , sibutramine buy online india , buy sibutramine online uk , buy sibutramine online usa , buy sibutramine 15mg online , buy sibutramine 15mg online uk , where can i buy sibutramine online , buy sibutramine uk , buy sibutramine australia , buy sibutramine 20mg uk https://buysibutramineonline2u.com/sibutramine price , sibutramine prices , sibutramine reviews , sibutramine tablets , sibutramine uk , sibutramine capsules , sibutramine pills , sibutramine canada , sibutramine in canada , where to buy sibutramine , sibutramine effects , sibutramine results , sibutramine pills for sale , sibutramine 15 mg for sale , where can i buy sibutramine , sibutramine thailand , order sibutramine , sibutramine buy uk , sibutramine before and after , sibutramine 15mg reviews , sibutramine uk buy , sibutramine diet pills , sibutramine diet pills for sale , sibutramine for weight loss , sibutramine weight loss , sibutramine singapore

Визначення основних антропогенних впливів на стан вод

 

На території Полтавської області здійснюють скид недостатньо-очищених стічних вод 10 підприємств-забруднювачів, це в основному підприємства комунального господарства, очисні споруди яких знаходяться в незадовільному технічному стані. Точкові джерела скиду цих підприємств забруднюють поверхневі води басейну р. Дніпро.

 

 

Методичні рекомендації щодо визначення основних антропогенних впливів на стан поверхневих вод

Аналіз основних антропогенних впливів на стан вод в суббасейні Середнього Дніпра

Аналіз основних антропогенних впливів на стан вод в суббасейні Нижнього Дніпра

 

 

Першочерговими заходами, спрямованими на оздоровлення басейну річки Дніпро, є:

 

  • заміна аварійних каналізаційних мереж та відпрацьованого обладнання очисних станцій;
  • використання сучасних методів утилізації стоків;
  • зменшення забруднення, забезпечення стабільного використання води, охорони водного середовища, поліпшення стану водних екосистем, запобігання забрудненню підземних вод;
  • збір та обробка інформації про забруднення річок (джерела забруднення, захворюваність населення, що з цим забрудненням пов’язана, технологічні заходи, які дозволяють зменшити рівень забрудненості тощо);
  • впровадження безводних і водозберігаючих технологій, повторне застосування стічних вод для потреб промисловості;
  • покращення механічної, фізико-хімічної очистки стічних вод; використання альтернативних джерел забезпечення населення якісною питною водою, оновлення технології підготовки води, впровадження в практику водопостачання нових високоефективних реагентів, фільтрувальних матеріалів, сорбентів; заохочення наукових досліджень з проблеми використання дослідницько-конструкторських розробок;
  • підвищення рівня інформованості громадськості щодо рівня забрудненості поверхневих водойм;
  • залучення недержавних та громадських організацій при реалізації екологічної політики.