Регіональна цільова програма

Розроблення Регіональної цільової програми ініційоване Полтавською обласною державною адміністрацією відповідно до  п.4  Прикінцевих положень Закону України від 24.05.2012 року № 4836-IV „Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року“

Основою для розроблення Регіональної цільової програми є:

 • Закон України „Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року“ (від 24.05.2012 року № 4836-IV);
 • Розпорядження Голови Полтавської обласної державної адміністрації від 22 серпня 2012 року №377 «Про обласну робочу групу з розробки регіональної цільвої програми прозвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро в Полтавській області на період до 2021 року».

      Розробник – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Відповідальні  виконавці:  

 • Полтавське обласне управління водних ресурсів;
 • Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області.
 • Головне управління Дерземагенства в Полтавській області;
 • Департамент житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації;
 • Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації;
 • Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської ОДА;
 • Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства;
 • Районні державні адміністрації, міські ради міст обласного підпорядкування;
 • Полтавська обласна державна інспекція охорони відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства;
 • Полтавський обласний центр з гідрометеорології;
 • Громадська Екологічна рада Полтавщини;
 • Громадська Рада при Полтавській облдержадміністрації.

Контроль за підготовкою Програми покладений на:

 • Департамент економічного розвитку Полтавської ОДА;
 • Департамент фінансів Полтавської ОДА.

Ознайомитися з текстом програми можна за посиланням:

 Регіональна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року

Інформація про виконання Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року


Пояснювальна записка

про виконання у 2021 році заходів передбачених «Регіональною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року»

Для планомірного виконання на об’єктах водогосподарського комплексу водогосподарських, природоохоронних та інших заходів, на виконання Закону України від 24 травня 2012 року № 4836-VI «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» в області розроблено «Регіональну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року» (далі по тексту «Регіональна цільова програма»), яка затверджена рішенням шістнадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 23 травня 2013 року.

«Регіональна цільова програма» розроблена відповідно до положень і завдань «Загальнодержавної цільової програми» та на основі пропозицій і даних департаментів, управлінь і служб облдержадміністрації, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Метою «Регіональної цільової програми» є реалізація в області основних напрямків державної політики у сфері розвитку водного господарства для задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, збереження та відтворення водних ресурсів, поліпшення екологічного стану, розчистки і впорядкування річок, водосховищ, ставків, укріплення берегів річок і водосховищ, відбудова та ремонт гідротехнічних споруд, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому і ресурсному забезпеченні регіону, охорони вод від забруднення, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод. На ці заходи, згідно затвердженої «Регіональної цільової програми», передбачено використати 1 млрд. 536 млн. гривень до 2021 року, в тому числу у 2021 році – 154,7 млн. гривень за рахунок коштів державного, обласного і місцевих бюджетів, інших коштів не заборонених законодавством.

Головними виконавцями і координаторами ходу виконання заходів, передбачених «Регіональною цільовою програмою», є Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації і Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області (далі по тексту –РОВР у Полтавській області).

Відповідальність за ефективністю та результативністю виконання заходів «Регіональної цільової програми» покладається на всіх виконавців, зокрема:

– Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

– Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації;

– Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області;

– Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства;

– Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації;

– Районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, зокрема міські ради міст обласного значення;

– Полтавський обласний центр з гідрометеорології;

– Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області.

Відповідно до положень і завдань, визначених «Положенням про Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області» (затверджене наказом Держводагентства від 23.11.2021 року № 913), РОВР у Полтавській області бере участь у виконанні державних та регіональних цільових програм з питань розвитку водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідацією іі наслідків. За дорученням обласної державної адміністрації РОВР у Полтавській області проводився збір та узагальнення інформацій, наданих виконавцями щодо здійснення та виконання заходів «Регіональної цільової програми» у 2021 році.

Проаналізувавши в межах повноважень стан виконання заходів, передбачених «Регіональною цільовою програмою» за минулий рік, РОВР у Полтавській області відмічає, що зазначена Програма діє і виконується, хоча по деяких розділах і в неповному обсязі. Так, згідно ресурсного забезпечення «Регіональної цільової програми» обсяг коштів, які необхідно було залучити впродовж 2021 року на виконання заходів, передбачених Програмою згідно ресурсного забезпечення становить 154,7 млн. гривень, у тому числі: з державного бюджету – 40,07 млн. гривень, обласного бюджету – 5,95 млн. гривень і місцевих бюджетів – 65,05 млн. гривень, кошти небюджетних джерел (інших коштів) – 43,63 млн. гривень.

За 2021 рік всього виконано заходів на суму 207,795 млн. гривень (134,3 % від суми коштів, що передбачалися програмою), у тому числі за рахунок коштів: державного бюджету – 65,387 млн. гривень, (163,2%), обласного бюджету – 2,125 млн. гривень (35,7%) і місцевих бюджетів – 6,357 млн. гривень (9,8%), коштів не бюджетних джерел (інших коштів) – 133,926 млн. гривень (307 % від запланованих).

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Обсяг ресурсного забезпечення завдання

2021 рік,

млн. грн.

Обсяги

коштів фактичного виконання

2021 рік,

млн. грн.

Відсоток виконання до завдання
Всього 154,7 207,795 134,3
у тому числі:
Державний бюджет 40,07 65,387 163,2
Обласний бюджет 5,95 2,125 35,7
Місцевий бюджет 65,05 6,357 9,8
Районний бюджет
Кошти не бюджетних джерел 43,63 133,926 307,0

«Регіональна цільова програма» включає розділи по напрямках і видах проведення робіт та заходів по об’єктах водогосподарського комплексу. Проаналізувавши їх виконання впродовж 2021 року маємо наступне.

В розділі I «Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами» передбачено повне утримання за кошти державного бюджету об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу державної власності та водогосподарських організацій, які обслуговують державні меліоративні фонди балансовою вартістю біля 244,046 млн. гривень та здійснюють управління водними ресурсами.

Заплановані на 2021 рік витрати в сумі 51,855 млн. гривень державного бюджету передбачались на утримання державних зрошувальних і осушувальних систем, насосних станцій, водних об’єктів, гідротехнічних споруд та штатних працівників водогосподарських організацій, проведення ремонтних робіт і експлуатаційних заходів, управління водними ресурсами.

Фактичні витрати за вказаний період склали 49,565 млн. гривень (в тому числі державного бюджету – 49,565 млн. гривень), що становить 96 % до запланованого.

За підтримки Державного агентства водних ресурсів України та місцевих сільгоспвиробників – ТОВ «Рост-Агро», СФГ «Зеніт», ТОВ СФГ «Надія», СФГ «Ніколаєв», ФГ «Грін Ленд С», ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» і СТОВ «Придніпровський край», ТОВ «Лан-Агро» в 2021 році продовжувалися роботи по відновленню Градизької зрошувальної системи, а за допомогою ТОВ «Відродження» Карпівської зрошувальної системи у Кременчуцькому районі. До початку поливного сезону, на підставі договорів із потенційними водокористувачами та залученням їх коштів, виконано ремонтно-відновлювальні роботи на семи насосних станціях, магістральній і розподільчій мережах трубопроводів, магістральному каналі, пусконалагоджувальні роботи по насосних станціях і трансформаторних підстанціях. Вартість зазначених робіт склала – 1447,0 тис. гривень, із них 808,2 тис. грн – кошти сільгосптоваровиробників, 638,8 тис. грн – Кременчуцької дільниці РОВР у Полтавській області. За договорами із водокористувачами ТОВ «Лан-Арго», ТОВ «Рост-Агро», СФГ «Зеніт», ТОВ СФГ«Надія», СФГ«Ніколаєв», ФГ«Грін Лендс», СТОВ «Придніпровський край» ТОВ «Відродження», ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», Кременчуцькою дільницею Офісу забезпечено подачу води на поля зрошення та в минулому році полито 4668 гектарів фізичної площі (28630,6 гектарополивів) на державних зрошувальних системах.

Протягом 2021 року в області продовжувалося використання земельних ділянок, на яких побудовані та реконструйовані системи крапельного зрошення. Станом на 1 січня 2022 року площа систем крапельного зрошення становить 871,137 гектарів. У минулому році площа систем крапельного зрошення збільшилася на 15,0 га. Відповідно до «Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2021 року» за напрямком «Садівництво та ягідництво», за закладення саду, ягідників та встановлення систем зрошення з обласного бюджету одержали фінансову допомогу ряд сільгоспвиробників області в сумі 125,84 тис. грн. За урядовою програмою «Фінансування підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства» у 2021 році фінансову підтримку отримали суб’єкти господарювання області в сумі 180,40 тис.грн.

Згідно «Регіональної цільової програми» на розвиток та утримання систем крапельного зрошення і закупівлю для цього поливної техніки впродовж 2021 року намічалося залучити 10,841 млн. гривень. Фактичні витрати у 2021 році на утримання та експлуатацію систем крапельного зрошення становить 6,491 млн. гривень.

На реконструкцію інженерної інфраструктури осушувальних систем «Регіональною цільовою програмою» передбачалося у 2021 році залучити 12,0 млн. гривень за рахунок коштів місцевих бюджетів. Фактичних витрат на осушувальних системах не було. У 2021 році реконструкція інфраструктури осушувальних систем не проводилася.

В цілому по першому розділу «Регіональної цільової програми» передбачалося протягом 2021 року залучити на виконання робіт і заходів, згідно ресурсного забезпечення програми 84,196 млн. гривень. Фактично використано 172,798 млн. гривень (205 % від завдання).

Розділ ІІ Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.

«Регіональною цільовою програмою» передбачено проведення заходу щодо будівництва систем забезпечення централізованим питним водопостачанням  сільських населених пунктів, які користуються привізною водою і розташовані в зоні впливу ставка-випаровувача Кременчуцького нафтопереробного заводу АТ «Укртатнафта» та гірничозбагачувальних комбінатів. У 2021 році Програмою на зазначені цілі кошти не передбачено. Фактично виконано робіт по будівництву систем централізованого водопостачання на території Пришибської сільської ради Кременчуцького району  (знаходиться в зоні впливу Єристівського ГЗК) на суму 1,824 млн. гривень. Побудовано 1,0 кілометр водопровідної мережі централізованого водопостачання.

В розділі III «Регіональної цільової програми» «Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь та територій від шкідливої дії вод» намічено до 2021 року виконати заходи по:

– будівництву, реконструкції та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, паспортизація водних об’єктів;

– будівництву та реконструкції берегоукріплювальних споруд;

– розчистці та регулюванню русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного та санітарного стану річок і водойм;

– будівництво контурно-меліоративних систем на водозаборах;

– будівництво систем відведення води з урбанізованих сільських територій;

– заліснення прибережних захисних смуг;

– винесення в натурі (на місцевості) водоохоронних зон і прибережних захисних смуг вздовж річок та навколо водойм;

– проведення проектно-вишукувальних робіт на об’єктах захисту від шкідливої дії вод, інші;

Заплановані згідно «Регіональної цільової програми» на 2021 рік витрати на виконання вищезазначених заходів становили в сумі 64,639 млн. гривень, в тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 11,465, обласного бюджету – 5,95 і місцевих бюджетів – 35,062, інших коштів – 12,162 млн.гривень.

За вказаний період (2021 рік) фактичні витрати склали 16,384 млн. гривень, або 25,3 % від запланованих показників, в тому числі за рахунок коштів: державного бюджету – 0,00 млн. гривень (0% від запланованих), обласного бюджету – 1,417 млн. гривень (23,8 % від запланованих) і місцевих бюджетів – 4,533 млн. гривень (12,9 % від запланованих), інших коштів – 10,434 млн. гривень (85,8 % від запланованих).

Це кошти державного, обласного і місцевих бюджетів, суб’єктів господарювання, обласного і міських фондів охорони навколишнього природного середовища.

Вподовж минулого року на території області проведено розчистку, екологічне поліпшення та відновлення гідрологічного режиму річок протяжністю 0,348 км, упорядковано русел річок та їх прибережних захисних смуг протяжністю 976,9  км.

Щорічно на ставках і водосховищах та річках проводяться ремонтні і доглядові роботи гідротехнічних споруд. Станом на 1 січня 2022 року в користування на умовах оренди передано 682 ставки і водосховища. Від плати за їх оренду до обласного і місцевих бюджетів у 2021 році надійшло 1005 тис. гривень. Орендарі кожний рік готують водні об’єкти та гідротехнічні споруди до пропуску повені і проводять їх поточний ремонт, на що витратили за рік 2,689 млн. гривень власних коштів. В минулому, 2021 році, такі роботи виконано на 726 водних об’єктах. Проведено паспортизацію 13 водних об’єктів. Відповідно до «Регіональної цільової програми» у 2021 році проводились ремонти гідровузлів і гідротехнічних споруд руслових водосховищ на річках Псел і Ворскла – Нижньомлинського, Великобагачанського, Вакулинського та Книшівського шлюзів-регуляторів, Сухорабівської, Остап’євської, Шишацької, Великосорочинської, Кунцівської і Опішнянської гідроелектростанцій. Зараз шлюзи-регулятори знаходяться в оренді, а гідротехнічні споруди гідроелектростанцій на балансах Товариств з обмеженою відповідальністю «Енергія-1», «Гідроенергоінвест» та «Гідроенергоресурс», «Енерго-Актив 1» Цими товариствами у 2021 році проведено ремонт гідротехнічних споруд водосховищ і гідровузлів на суму 5,56 млн. гривень.

Будівництво систем і гідротехнічних споруд відведення води з урбанізованих територій по об’єктах, внесених до «Регіональної цільової програми» у 2021 році не здійснювалося.

За минулий рік в прибережних захисних смугах вздовж річок і навколо водойм проведено лісонасадження на площі 2,1 гектарів. Впродовж 2021 року проведено проектно-вишукувальні роботи по розробці проектно-кошторисної документації на екологічне поліпшення стану річок, водних об’єктів і гідротехнічних споруд, паспортизації водних об’єктів на суму 3,268 млн. грн.

Розділ VI. Екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води.

Цей розділ є також обширним, і включає в себе виконання наступних заходів в басейні річки Дніпро:

 • будівництво та реконструкція систем водовідведення в населених пунктах;
 • будівництво та реконструкція каналізаційних мереж водовідведення;
 • будівництво та реконструкція протиерозійних гідротехнічних споруд та здійснення агротехнічних протиерозійних заходів;
 • консервація еродованої і техногенно-забрудненої ріллі шляхом залуження і заліснення;
 • будівництво та реконструкція споруд і мереж зливової каналізації;
 • відтворення рибних та інших водних біоресурсів;
 • забезпечення функціонування1 захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах;
 • винесення в натуру (на місцевості) водоохоронних зон і прибережних захисних смуг в районах і містах, які безпосередньо примикають до річки Дніпро та Дніпровських водосховищ;

Намічені на 2021  рік згідно «Регіональної цільової програми» витрати на виконання вищезазначених заходів становили в сумі 41,03 млн. гривень, в тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 3,807 млн. грн. і місцевих бюджетів – 16,24 млн. грн., інших коштів – 20,88 млн.грн, з обласного бюджету 0,0 млн. гривень.

За цей період фактичні витрати склали – 16,789 млн. гривень (41% від запланованих показників), в тому числі за рахунок коштів: державного бюджету – 15,642 млн. гривень (411% від запланованих), обласного бюджету –0,582 млн. гривень і місцевого бюджету – 0 млн. гривень (3,6 % від запланованих), інших коштів – 0,565 млн. гривень – (2,7 % від запланованих).

В області протягом 2021 року роботи по консервації еродованих та техногенно-забруднених земель шляхом залуження не проводилися. Заходи по будівництву протиерозійних гідротехнічних споруд на водозборах та винесення в натуру (на місцевість) водоохоронних зон і прибережних захисних смуг уздовж річок і навколо водойм у 2021 році не виконувалися по причині відсутності джерел фінансування.

«Регіональною цільовою програмою» передбачені заходи щодо відтворення рибних та інших водних біоресурсів на Кременчуцькому і Кам’янському водосховищах, які повинні виконуватися службами Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області. Зокрема, за рахунок коштів Державного бюджету та інших джерел фінансування намічалося вирощувати і вселяти у водосховища дворічок рослиноїдних риб щорічно по 800 тис. екземплярів. Фактично у 2021 році за кошти користувачів водних об’єктів, що здійснюють рибні промисли у водосховищах та за кошти ОФОНПС випущено (вселено) у водосховища 125,6 тис. екземплярів рослиноїдних риб (в основному товстолоб). У 2021 році на це використано 784,0 тис. гривень при річному завданні 2,1 млн. гривень.

Виконання заходів зазначених в підрозділі VI.2.2 Забезпечення функціонування захисних гідротехнічних споруд на Дніпровських водосховищах.

Для захисту населених пунктів, земельних угідь і територій від шкідливої дії вод Кременчуцького та Кам’янського водосховищ в межах Кременчуцького району та міста Кременчук функціонують комплекси захисних гідротехнічних споруд. Обслуговують їх Оболонська експлуатаційна дільниця Черкаського управління захисних масивів дніпровських водосховищ, розташована в селі Святилівка та Кременчуцька експлуатаційна дільниця Кам’янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ м.Кременчук.

Комплекс захисних споруд Оболонського захищеного масиву розташований на лівому березі Кременчуцького водосховища. Його площа захисту становить 16,6 тис. гектарів земельних угідь та 9 населених пунктів на територіях колишніх Глобинського і Семенівського районів. Захист від підтоплення та затоплення масиву здійснюється з використанням трьох насосних станцій №1, №2, №3, продуктивністю відповідно 10,0; 14,0; і 7,0 куб.м в секунду та чотирьох дамб захисту загальною протяжністю 22 кілометри.

Кременчуцька експлуатаційна дільниця виконує комплекс заходів по експлуатації захисних гідротехнічних споруд захисного масиву у межах якого розташоване місто Кременчук . Загальна площа масиву захисту — 20,6 тис. гектарів. Комплекс захисних споруд досить складний і включає: 4 захисні дамби Західно- і Східно-Крюківські, Занасипська і Власівська загальною довжиною 37,1 кілометрів, 3 відкритих дренажних каналів загальною довжиною 5 кілометрів., закритий дренажних колектор довжиною 4,5 кілометрів, 7 насосних станцій загальною продуктивністю 16,5 куб метрів перекачки води в секунду, біля 70 свердловин вертикального дренажу.

Комплекси захисних споруд Оболонського і Кременчуцького масивів та експлуатаційні дільниці утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Згідно «Регіональної цільової програми» у 2021 році намічалося профінансувати зазначені заходи в сумі 0,75 млн. гривень, в основному на проведення ремонтів та утримання комплексу захисних споруд і об’єктів та служб експлуатації водогосподарських організацій. Фактичні витрати у зазначений період склали у сумі 15,642 млн. гривень.

Згідно Ресурсного забезпечення «Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року» обсяг коштів, які необхідно було упродовж 2013-2021 років залучити на виконання заходів і завдань Програми склали 1 млрд.535 млн. гривень. За період реалізації програми 2013-2021 роки на виконання заходів і завдань програми залучено  1 млрд.149 млн. гривень, що становить 74,78% від прогнозованого ресурсного забезпечення  Програми.