Технічна рада

Технічна рада (далі ТР) є дорадчим підрозділом, який відповідно до Положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області , затвердженого наказом Держводагенства України від 18 вересня 2023 № 117, утворюється з метою розгляду науково-практичних рекомендацій, сучасних галузевих рішень і пропозицій щодо єдиної технічної політики у сфері водного господарства та меліорації земель, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, впровадження досягнень науки і нової техніки, нових технологій, передового досвіду у водогосподарському проектуванні, будівництві та   експлуатації об’єктів.

         Технічна рада розглядає:
  • техніко-економічні обґрунтування інвестицій, схеми комплексного використання водних і земельних ресурсів в басейнах малих і середніх річок, державні та регіональні галузеві програми,
  • заходи по меліорації земель, охорони водних джерел від забруднення, виснаження і запобігання шкідливому впливу вод (паводки, ерозія, засолення, підтоплення, заболочування, зсуви та інше;
  • проекти та проектні рішення стосовно відповідальних та складних гідротехнічних споруд, меліоративних систем, інших водогосподарських об’єктів;
  • пропозиції по дозволам на проведення будівельних та ремонтних робіт, днопоглиблення та кріплення берега на землях водного фонду, враховуючи обмеження господарської діяльності, згідно чинного законодавства;
  • окремі плани та робочі звіти спеціалістів після їх відряджень, обміну досвідом, тематичних семінарів та навчань, їх узагальнення, рекомендації по впровадженню винаходів і пропозицій з питань вирішення проблем водогосподарсько-меліоративного комплексу.

До складу ТР   входять за посадою керівники окремих підрозділів та служб. Головою ТР є начальник Регіонального  офісу водних ресурсів у Полтавській області , який відкриває і проводить засідання ТР. Заступник голови, секретар та члени ТР призначаються наказом начальника  Регіонального  офісу водних ресурсів у Полтавській області.

Рішення ТР з питань, що належать до її компетенції мають рекомендаційний характер.