Державний облік водокористування

Виконана робота  з початку року

Службою ведення водного кадастру та моніторингу вод з початку року по 11.07.2023 року включно видано сектору Держводагентства 196 пропозицій по видачі дозволів на спецводокористування, з них 85 – позитивних, 111 – негативних.

Видано 12 пропозицій щодо погодження ПІТНВПВ, з них 5 – позитивних, 7- негативних.

Видано 4 пропозиції щодо погодження проекту зон санітарної охорони водозабору, з них 4 – позитивні.

Надано 62 консультацій водокористувачам області щодо рекомендацій з питань обґрунтування потреби у воді та оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях.

Надано 23 відповіді на запити органів місцевого самоврядування, окружної прокуратури, Головного управління національної поліції в Полтавській області та водокористувачів області.

Заключено 18 договорів з надання послуг по проведенню розрахунків щодо обґрунтування потреби у воді і оцінки обсягів водокористування та проведення інженерних гідрологічних вишукувань з водокористувачами області на суму 237 тис. 23 грн. 64 коп.


 

       Службою ведення водного кадастру та моніторингу вод надаються платні послуги по проведенню заходів щодо раціонального використання водних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях (надання консультацій), по проведенню розрахунків щодо обґрунтування потреби у воді та оцінки обсягів водокористування для отримання дозволів на спецводокористування та послуг з проведення інженерних геологічних вишукувань.

За 2022 рік водокористувачами Полтавської області

 • забрано 100,886 млн.м3 води (за 2021 рік – 113,784 млн.м3),
 • використано свіжої води 71,763 млн.м3 (в 2021 році – 80,721 млн.м3),

в тому числі:

 • з підземних джерел  забрано 64,829 млн.м3 (в 2021 році –  69,833 млн.м3),
 • з поверхневих – 36,057 млн.м3 (в 2021 році – 43,951 млн.м3).

Використано свіжої води – 71,763 млн.м3, з них:

 • на питні і санітарно-гігієнічні потреби – 33,111 млн.м3,
 • на виробничі – 28,72 млн.м3,
 • на зрошення – 5,709 млн.м3,
 • інші – 4,223 млн.м3.

В порівнянні з минулим роком забрано із природних водних об’єктів на 12,898 млн. м3  (11,34 %) менше за рахунок зменшення виробництва підприємств і їх реорганізації.


Звітність 2 ТП – водгосп (річна)

Подання звітності про використання води 2ТП-водгосп (річна) в електронному форматі здійснюється за допомогою функціонування модуля “Подання звіту про використання води в електронній формі” Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України. Кінцевим терміном подання вищезгаданої звітності є 01 лютого 2023 року! Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 01 березня 2023 року.

З метою упорядкування питань, пов’язаних з веденням державного обліку водокористування та вдосконалення обліку водокористування, з минулого року на порталі електронних послуг Держводагентства запрацював модуль подання звітності про використання води по формі 2ТП-водгосп (річна). Відтепер, водокористувачі Полтавської області звіти про використання води повинні подати онлайн через електронний кабінет водокористувача на сайті (е-servises.davr.gov.ua).

Запровадження онлайн-звітності є першим кроком до відкритого формату та публікації даних щодо водокористування.

Електронна форма звітування в умовах воєнного стану дозволить водокористувачам в онлайн-форматі заповнити форму та здійснити автоматичну перевірку даних.

З інструкцією по заповненню звіту по формі 2ТП-водгосп (річна) в електронному вигляді можна ознайомитись за наступним посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=6AHpcG1XvVw.

Відповідно до статті 25  Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Наказом Мінприроди від 16.03.2015 №78 (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 18.12.2020 № 375, №49 від 24.01.2022), затверджено “Порядок ведення державного обліку водокористування” та форму звітності № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води».

Під час державного обліку водокористування систематизуються дані про водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:

 • здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу;
 • забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;
 • забирають воду для зрошення в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);
 • мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного року);
 • мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 метрів кубічних води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;
 • використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;
 • здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;
 • віднесені до галузі гідроенергетики;
 • користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

Разом зі звітом необхідно прикріпити наступні документи (файлом у форматі PDF):

 1. Підприємствам, які здійснюють скид зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти:
 • нормативи ГДС (гранично допустимого скиду) забруднюючих речовин у водні об’єкти!;
 • результати вимірювань показників якості води (протоколи хімічних аналізів за звітний період не менше ніж один раз на квартал)!
 1. Підприємствам, які передають зворотні (стічні) води на очистку іншим підприємствам, надати дані щодо якості переданих стічних вод (протоколи хімічних аналізів лабораторного контролю)!
 2. Підприємствам, які передають воду вторинним водокористувачам, надати об’єми використання води і скидів зворотних (стічних) вод в розрізі абонентів!..

Також повідомляємо, що у разі припинення своєї діяльності водокористувач письмово інформує  Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.


На території Полтавської області здійснюють скид недостатньо-очищених стічних вод 13 підприємств-забруднювачів, це в основному підприємства комунального господарства, очисні споруди яких знаходяться в незадовільному технічному стані. Точкові джерела скиду цих підприємств забруднюють поверхневі води басейну р. Дніпро.

Перелік водокористувачів-забруднювачів Полтавської області:

 1. Комунальне підприємство «Глобинське» Глобинської міської ради
 2. КП «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради
 3. Житлово-комунальне підприємство с. Петрівка-Роменська Гадяцького району
 4. КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». Машівська дільниця
 5. Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди м. Пирятин
 6. КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». Карлівська дільниця
 7. КП «Житлово-експлуатаційна організація» Терешківської сільської ради Полтавського району
 8. Сільське комунальне підприємство «Сяйво» с. Засулля Лубенського району
 9. Решетилівське КП «Водоканал»
 10. КП «Миргородводоканал» Миргородської міської ради
 11. ТОВ «Єристівський ГЗК»
 12. АТ «Полтавський турбомеханічний завод»
 13. КП «Миргородводоканал» Миргородської міської ради Великобагачанська дільниця

Першочерговими заходами, спрямованими на оздоровлення басейну річки Дніпро, є:

 • заміна аварійних каналізаційних мереж та відпрацьованого обладнання очисних станцій; використання сучасних методів утилізації стоків;
 • зменшення забруднення, забезпечення стабільного використання води, охорони водного середовища, поліпшення стану водних екосистем, запобігання забрудненню підземних вод;
 • збір та обробка інформації про забруднення річок (джерела забруднення, захворюваність населення, що з цим забрудненням пов’язана, технологічні заходи, які дозволяють зменшити рівень забрудненості тощо);
 • впровадження безводних і водозберігаючих технологій, повторне застосування стічних вод для потреб промисловості;
 • покращення механічної, фізико-хімічної очистки стічних вод;
 • використання альтернативних джерел забезпечення населення якісною питною водою, оновлення технології підготовки води, впровадження в практику водопостачання нових високоефективних реагентів, фільтрувальних матеріалів, сорбентів;
 • заохочення наукових досліджень з проблеми використання дослідницько-конструкторських розробок;
 • підвищення рівня інформованості громадськості щодо рівня забрудненості поверхневих водойм;
 • залучення недержавних та громадських організацій при реалізації екологічної політики.