Державний облік водокористування

У зв’язку з переходом на електронний формат подання звітності про використання води 2ТП-водгосп (річна) шляхом модуля “Подання звіту про використання води в електронній формі” Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України, кінцевим терміном подання вищезгаданої звітності є 15 лютого 2021 року

 

З метою вдосконалення ведення державного обліку водокористування, на порталі електронних послуг Держводагентства запрацював модуль подання звітності про використання води по формі 2ТП-водгосп (річна). Відтепер, водокористувачі Полтавської області звіти про використання води зможуть подати онлайн через електронний кабінет водокористувача на сайті (е-servises.davr.gov.ua).

Запровадження онлайн-звітності є першим кроком до відкритого формату та публікації даних щодо водокористування.

Перехід на електронну форму звітування в умовах карантинних обмежень дозволить водокористувачам зменшити розповсюдження захворюваності на COVID-19. Так, в онлайн-форматі передбачено автоматичну перевірку даних та логічний контроль, що дозволить зменшити кількість часу на заповнення форми.

З проектом наказу «Про затвердження змін до  Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» можна ознайомитись за наступним посиланням: https://www.davr.gov.ua/-proyekt-nakazu-mindovkillya-pro-zatverdzhennya-zmin-do-poryadku-vedennya-derzhavnogo-obliku-vodokoristuvannya-ta-poryadku-funkcionuvannya-modulya-podannya-zvitu-pro-vikoristannya-vodi-v-elektronnij-formi.

З інструкцією по заповненню звіту по формі 2ТП-водгосп (річна) в електронному вигляді можна ознайомитись за наступним посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=6AHpcG1XvVw.

Звіти про використання води по формі 2ТП-водгосп (річна) за 2020 рік можна також подавати і в паперовому вигляді, а за наступний 2021 рік лише в електронному.

 

 

Відповідно до статті 25  Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Наказом Мінприроди №78 від 16.03.2015 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 р. за №382/26827) затверджено “Порядок ведення державного обліку водокористування” та форма звітності № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води».

        Згідно  Порядку ведення державного обліку водокористування, звіт про використання води за формою №2ТП-водгосп (річна) подається раз в рік не пізніше 1 лютого наступного за звітним року.

 

 

Під час державного обліку водокористування систематизуються дані про водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:

 • здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу;
 • забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;
 • забирають воду для зрошення в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);
 • мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного року);
 • мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 метрів кубічних води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;
 • використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;
 • здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;
 • віднесені до галузі гідроенергетики;
 • користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

Водокористувачі, що підлягають обліку  представляють звіти по формі 2ТП-водгосп (річна) до Відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області (м. Полтава, вул. Коцюбинського, 6 кім. 40, тел. (0532) 52-49-16).

Згідно п.1.7. Порядку ведення державного обліку, звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування за показниками засобів вимірювальної техніки, результатів вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал), які подаються разом із Звітом.

Аналіз достовірності звітних даних здійснюється на підставі наданих водокористувачами даних первинного обліку водокористування та результатів хімічних аналізів води, дозволів на спецводокористування, а також нормативних розрахунків водокористування та водовідведення.

У разі припинення своєї діяльності водокористувач письмово інформує  Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

 

На території Полтавської області здійснюють скид недостатньо-очищених стічних вод 10 підприємств-забруднювачів, це в основному підприємства комунального господарства, очисні споруди яких знаходяться в незадовільному технічному стані. Точкові джерела скиду цих підприємств забруднюють поверхневі води басейну р. Дніпро.

 

 

 

Перелік водокористувачів-забруднювачів Полтавської області:

 1. Комунальне підприємство «Глобинське» Глобинської міської ради
 2. КП «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради
 3. Житлово-комунальне підприємство с. Петрівка-Роменська Гадяцького району
 4. КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». Машівська дільниця
 5. Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди м. Пирятин
 6. КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». Карлівська дільниця
 7. КП «Житлово-експлуатаційна організація» Терешківської сільської ради Полтавського району
 8. Сільське комунальне підприємство «Сяйво» с. Засулля Лубенського району
 9. ТОВ «Оржицький молокозавод»
 10. ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна»

Першочерговими заходами, спрямованими на оздоровлення басейну річки Дніпро, є:

 • заміна аварійних каналізаційних мереж та відпрацьованого обладнання очисних станцій; використання сучасних методів утилізації стоків;
 • зменшення забруднення, забезпечення стабільного використання води, охорони водного середовища, поліпшення стану водних екосистем, запобігання забрудненню підземних вод;
 • збір та обробка інформації про забруднення річок (джерела забруднення, захворюваність населення, що з цим забрудненням пов’язана, технологічні заходи, які дозволяють зменшити рівень забрудненості тощо);
 • впровадження безводних і водозберігаючих технологій, повторне застосування стічних вод для потреб промисловості;
 • покращення механічної, фізико-хімічної очистки стічних вод;
 • використання альтернативних джерел забезпечення населення якісною питною водою, оновлення технології підготовки води, впровадження в практику водопостачання нових високоефективних реагентів, фільтрувальних матеріалів, сорбентів;
 • заохочення наукових досліджень з проблеми використання дослідницько-конструкторських розробок;
 • підвищення рівня інформованості громадськості щодо рівня забрудненості поверхневих водойм;
 • залучення недержавних та громадських організацій при реалізації екологічної політики.