online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore mega888

buy sibutramine online , buy sibutramine , sibutramine buy , sibutramine for sale, sibutramine online , buy sibutramine 15mg , sibutramine order online , sibutramine for sale online , sibutramine buy online , sibutramine buy online india , buy sibutramine online uk , buy sibutramine online usa , buy sibutramine 15mg online , buy sibutramine 15mg online uk , where can i buy sibutramine online , buy sibutramine uk , buy sibutramine australia , buy sibutramine 20mg uk https://buysibutramineonline2u.com/sibutramine price , sibutramine prices , sibutramine reviews , sibutramine tablets , sibutramine uk , sibutramine capsules , sibutramine pills , sibutramine canada , sibutramine in canada , where to buy sibutramine , sibutramine effects , sibutramine results , sibutramine pills for sale , sibutramine 15 mg for sale , where can i buy sibutramine , sibutramine thailand , order sibutramine , sibutramine buy uk , sibutramine before and after , sibutramine 15mg reviews , sibutramine uk buy , sibutramine diet pills , sibutramine diet pills for sale , sibutramine for weight loss , sibutramine weight loss , sibutramine singapore

Оренда водних об’єктів

З 01.07.2013 набрав чинності Закон України «Про аквакультуру», відповідно до прикінцевих положень якого статтю 51 Водного кодексу України, викладено у новій редакції. Зазначений закон та зміни до статті 51 Водного кодексу України змінюють існуючий підхід до процедури надання водних об’єктів в користування на умовах оренди.

Відповідно до прийнятих змін, чинне законодавство розрізняє різні процедури та принципи надання водних об’єктів. По-перше водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми надаються в користування на умовах оренди відповідно та у порядку, передбаченому статтею 51 Водного кодексу України, для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт. Відповідно до статті 1 Водного кодексу України водосховище комплексного призначення – водосховище, яке відповідно до паспорта використовується для двох і більше цілей (крім рекреаційних).

Водні об’єкти надаються у користування за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у порядку, визначеному земельним законодавством України. Право оренди земельної ділянки під водним об’єктом поширюється на такий водний об’єкт.

Водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, відповідно до договору оренди, погодженого з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

Типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 572.

Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта. Порядок розроблення паспорта водного об’єкта затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 18.03.2013 № 99 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 за № 775/23307 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів №474 від 14.07.2021).

Методику визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 28.05.2013 № 236 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 986/23518.

Типовим договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року      № 572, передбачено, що орендна плата за водний об’єкт переглядається у випадку зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством. У зв’язку з тим, що індекс споживчих цін за 2022 рік у цілому склав 126,6%, відбулося підвищення величини коефіцієнту індексації, на який індексується середньозважена величина орендної плати по Україні. Станом на 01 січня поточного року він складає 1,897 (у 2022 році – 1,627). Фіксована, середньозважена величина орендної плати по Україні у 2023 році з урахуванням коефіцієнта індексації становить 189,7 грн за 1 гектар.

Фіксована, середньозважена величина орендної плати по Україні за надані в оренду водні об’єкти з урахуванням коефіцієнта індексації (Фп)

Рік Індекс споживчих цін за попередній рік за даними Держстату Коефіцієнт індексації Фіксована, середньозважена величина орендної плати по Україні на відповідний рік з урахуванням коефіцієнта індексації, у грн. за 1 гектар
За рік Кумулятивний**
2013 100,0
2014 100,5 (110)* 1,000 1,000 100,0
2015 124,9 1,149 1,149 114,9
2016 143,3 1,333 1,532 153,2
2017 112,4 1,024 1,569 156,9
2018 113,7 1,037 1,627 162,7
2019 109,8 (110)* 1,000 1,627 162,7
2020 104,1 (110)* 1,000 1,627 162,7
2021 105,0(110) 1,000 1,627 162,7
2022 110 1,000 1,627 162,7
2023 126,6 1,166 1,897 189,7

* застосовується кумулятивно з 01.01.2014

Пунктом 24 розділу Х «Прикінцеві положення» Земельного кодексу України, в редакції Закону України від 28.04.2021 року № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», визначено, що «з дня набрання чинності цим пунктом землями комунальної власності територіальних громад вважаються всі землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах таких територіальних громад», крім земель визначених цим пунктом. Цей пункт відноситься і до земельних ділянок земель водного фонду зайнятих водними об’єктами (річками, водосховищами, ставками, озерами) та їх прибережними захисними смугами.

Відповідно до Закону України від 04.11.2020 № 963-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками» внесено зміни до Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами), зокрема у частині першій статті 24:

  • абзац четвертий доповнено словами “а в разі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом – дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених в установленому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування”.


РАХУНКИ, НА ЯКІ НЕОБХІДНО СПЛАЧУВАТИ ОРЕНДНУ ПЛАТУ ЗА КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ НА УМОВАХ ОРЕНДИ 

Для керування в подальшій роботі відповідальними виконавцями на законодавчому рівні розроблені та прийняті наступні нормативні акти:

 – наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти»;
– наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкту», затверджений в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 року № 775/23307;