Визначення зон, які підлягають охороні

Антропогенні зміни природного середовища призвели до негативних наслідків для природного середовища майже на всій території України. В зв‘язку з цим особливу тривогу викликають факти, які свідчать про неспроможність самовідновлення популяцій рідкісних і зникаючих видів до їхнього первинного стану. Тому питанням збереження видового біорізноманіття природної флори України на сучасному етапі приділяється значна увага.

Важливою умовою збереження видового різноманіття України є ведення кадастру біорізноманіття, Червоної книги України, складання списків видів рослин та охорона цих видів, в тому числі тих, що потребують охорони не лише на державному рівні, а й на міжнародному. Як відомо, основні завдання Бернської конвенції полягають у збереженні дикої флори і фауни та їх оселищ, особливо це стосується тих видів і оселищ, збереження яких потребує  співробітництва декількох країн. З цією метою і було почато впровадження проекту Ради Європи та ЄС щодо розробки Смарагдової мережі як в Україні так і в інших країнах.

Смарагдова мережа Європи (англ. Emerald Network) — мережа територій особливого природоохоронного значення, важливих для збереження біорізноманіття, в країнах Європи і деяких країнах Африки. Смарагдова мережа створена в 1998 року для виконання Бернської конвенції 1979 року і підтримується державами — членами Ради Європи.

З 30 листопада 2018 року Україна офіційно прийняли Смарагдові ділянки на своїй території.

Публічна кадастрова карта України  демонструє, де в Україні відомі місцезнаходження видів тварин і рослин, включених до Резолюції 6 Бернської конвенції, для яких створюються території Смарагдової мережі.

 

На території  Полтавської області знаходиться 15 об’єктів Смарагдової мережі загальною площею 428,192 тис. га, 14 із них – в межах суббасейну середнього Дніпра, 1  (заказник «Приорільський») – суббасейну нижнього Дніпра.

 

Перелік територій природно-заповідного фонду Полтавської області

Назва території природно-заповідного фонду Статус Площа, га Річковий басейн

1

Заказник «Христанівський» національний 1706.0 р.Сула

2

Нижньоворсклянський РЛП національний 23192.0 р.Ворскла

3

«Пирятинський» НПП національний 11991.0

р.Удай

4 «Нижньосульський» НПП національний 23192.0

р.Сула

5

«Диканський» РЛП національний 11966.0

р.Ворскла

6 РЛП“Кременчуцькі плавні” національний 5098.0

р.Дніпро

7

Заказник «Новосанжарський»

національний

11739.0

р.Ворскла

р.Тагамлик

8

Заказник «Середньосульський» національний 2242.0

р.Сула

9

Кременчуцьке водосховище національний 222530.0 р.Дніпро

10

Заказник “Приорільський” національний 33372.0 р.Оріль

11

Кам’янське водосховище національний 54004.0 р.Дніпро

12

Удайський заказник національний 8517.0

р.Удай

13 «Борівське лісництво» національний 5526.0

р.Мерло

14 «Гадяцький» РЛП національний 13006.0

р.Псьол, р.Грунь

15 «Широка Долина» національний 111.0

р.Сліпорід, р.В’язовець