Добір персоналу

Відкриті вакасії
Інженер з підготовки кадрів І к. кадрової служби

Вимоги:

 • Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) або інша спеціальність за спорідненим напрямом.
 • Досвід роботи в галузі управління персоналом для магістра – без стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з підготовки кадрів II категорії не менше 2 років.
 • Знання Кодексу законів про працю України, кадрового документообігу, порядку надання різних видів відпусток та ін.
 • Знання програмного продукту  KBS, вільне володіння комп’ютерною  та оргтехнікою.
 • Комунікабельність та вміння працювати в команді.
 • Вільне володіння українською мовою.

Умови роботи:

 • Офіційне працевлаштування.
 • Повна зайнятість.
 • Режим роботи – 5-денний робочий тиждень ( понеділок – п’ятниця).
 • Графік роботи: понеділок-четвер – з 8:00 до 17:00, п’ятниця – з 8:00 до 15.45; обідня перерва – з 12.00 до 12.45.

Основні обов’язки:

 • Оформлення відпусток працівникам Офісу.
 • Складання графіків відпусток.
 • Ведення особових справ та особових карток працівників Офісу.
 • Підготовці документів, необхідних для призначення пенсій працівникам Офісу.
 • Підготовці документів для проведення чергових атестацій інженерно-технічних працівників Офісу.
 • Розгляд заяв і скарг громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби.
 • Оформлення лікарняних листів.
 • Участь у розробці навчальних програм для працівників Офісу та ін.

Провідний аудитор

Вимоги:

 • Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) або інша спеціальність за спорідненим напрямом.
 • Досвід роботи за професійним спрямуванням не менше 2 років.
 • Повинен знати законодавчі і нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи у межах своєї компетенції.
 • Вільне володіння українською мовою.

Умови роботи:

 • Офіційне працевлаштування.
 • Повна зайнятість.
 • Режим роботи – 5-денний робочий тиждень ( понеділок – п’ятниця).
 • Графік роботи: понеділок-четвер – з 8:00 до 17:00, п’ятниця – з 8:00 до 15.45; обідня перерва – з 12.00 до 12.45.

Основні обов’язки:

 • Здійснення постійного моніторингу системи внутрішнього контролю.
 • Забезпечення незалежної оцінки адекватності запровадженої політики управління та методів діяльності Офісу.
 • Запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів.
 • Оцінка ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Офісу.
 • Здійснення аналізу стану управління державним майном в Офісі.
 • Контроль стану збереження активів та інформації в Офісі.
 • Згідно планів аудиторських перевірок Держводагентства України проведення внутрішніх аудитів, документування їх результатів, підготовка аудиторських звітів, висновків та рекомендацій, а також проведення моніторингу врахування рекомендацій.
 • Подання до сектору з внутрішнього аудиту Держводагентства України аудиторських звітів і рекомендацій для прийняття ними відповідних управлінських рішень та ін.

Оглядач ГТО Сокільської зрошувальної системи дільниці по ремонту техніки та виконання ремонтно-доглядових робіт

Вимоги:

 • Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
 • Без вимог до стажу роботи.
 • Вільне володіння українською мовою.

Умови роботи:

 • Офіційне працевлаштування.
 • Повна зайнятість.
 • Режим роботи – 5-денний робочий тиждень ( понеділок – п’ятниця).
 • Графік роботи: понеділок-четвер – з 8:00 до 17:00, п’ятниця – з 8:00 до 15.45; обідня перерва – з 12.00 до 12.45.

Основні обов’язки:

 • Забезпечення встановленого режиму роботи закріпленого за ним комплексу гідротехнічних споруд, закритих трубопроводів, колекторно-дренажної мережі, а також окремих водогосподарських об’єктів, де необхідно проводити систематичні гідрологічні і гідрометричні спостереження за їх роботою, динамікою фільтраційних вод та станом дренажних систем.
 • Виконання поточних ремонтних та доглядових робіт на закріплених за ним гідротехнічних спорудах.
 • Забезпечення дотримання особливого режиму роботи під час підготовки до пропуску паводків.
 • У разі виробничої необхідності участь у виконанні експлуатаційних і ремонтних робіт на дільниці.

Контакти:

Більш детальна інформація щодо умов та оплати праці за телефоном (0532) 52-09-37 чи електронною поштою ks@poltavavodgosp.gov.ua