Структура апарату

Відділ  контролю, діловодства та взаємодії із засобами масової інформації

Начальник відділу – Ткаченко Світлана Станіславівна

Електронна адреса pr@poltavavodgosp.gov.ua

Служба бухгалтерського обліку та звітності

Головний бухгалтер – Балюк Ірина Василівна

контактний телефон (0532) 56-03-74

Електронна адреса bs@poltavavodgosp.gov.ua

Основні завдання:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складення звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • здійснення методичного керівництва та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності у підпорядкованих установах.
Кадрова служба 

Провідний фахівець з підготовки кадрів – Коваленко Тетяна Геннадіївна

Електронна адреса   ks@poltavavodgosp.gov.ua  

Служба правового забезпечення

В.о. провідного юрисконсульта – Ткаченко Світлана Станіславівна

Електронна адреса us@poltavavodgosp.gov.ua

Служба з охорони праці

Провідний інженер з охорони праці – Овчаренко Павло Вікторович

Електронна адреса  op@poltavavodgosp.gov.ua

Фахівці з публічних закупівель

Провідний фахівець з публічних закупівель – Захарченко Світлана Олександрівна

Провідний фахівець з публічних закупівель – Ступник Вікторія Олександрівна

Електронна адреса  tender@poltavavodgosp.gov.ua

Уповноважений з антикорупційної діяльності

В.о. уповноваженого з антикорупційної діяльності – Стеблівська Анна Павлівна

Електронна адреса spk@poltavavodgosp.gov.ua

Відділ водних об’єктів, басейнової взаємодії та техногенно-екологічної безпеки

Начальник відділу –  Клименко Леся Олексіївна

контактний телефон (0532) 52-59-60, 52-79-73

Електронна адреса: vvo@poltavavodgosp.gov.ua

Основні завдання:

 • забезпечення реалізації в області державної політики щодо розвитку водного господарства, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
 • спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах області;
 • підготовка пропозицій Держводагентству, басейновим управлінням водних ресурсів середнього і нижнього Дніпра, органам місцевого самоврядування і виконавчої влади щодо розробки регіональних та державних цільових програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
 • підготовка пропозицій щодо розробки планів управління річковими басейнами суббасейнів середнього та нижнього Дніпра;
 • бере участь в організації роботи басейнових рад середнього та нижнього Дніпра, забезпечує взаємодію з ними;
 • бере участь у виконанні державних і регіональних програм з питань розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків;
 • бере участь у забезпеченні задоволення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах;
 • здійснює у межах повноважень, разом з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, організацію виконання заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеневих і паводкових вод та льодоходу;
 • забезпечує роботу відомчої функціональної підсистеми протипаводкових заходів Єдиної державної системи цивільного захисту;
 • розглядає питання та готує пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно: можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування; встановлення режимів роботи ставків, водосховищ та орендованих водних об’єктів; погодження договорів оренди водних об’єктів; погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України щодо відповідності зазначеної документації водному Законодавству;
 • організовує та координує роботи, у межах компетенції, щодо забезпечення дотримання встановлених режимів роботи водосховищ, ставків, орендованих водних об’єктів області;
 • розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та бере участь у їх реалізації;
 • проводить обстеження водних об’єктів та гідротехнічних споруд;
 • готує пропозиції щодо паспортизації водних об’єктів (річок, водосховищ, ставків);
 • надає платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб всіх форм власності відповідно до чинного законодавства;
 • розробляє пропозиції щодо встановлення режимів роботи водосховищ, ставків;
 • збір, опрацювання, підготовка та надання інформації до Кризового центру Держводагентства, підготовка пропозицій для прийняття оперативних рішень в разі загрози виникнення або при виникненні надзвичайних ситуацій.
Головний гідротехнік

Головний гідротехнік – Нерода Олександр Миколайович

Електронна адреса  hor_muvh@poltavavodgosp.gov.ua

Головний меліоратор

Головний меліоратор – Оскома Володимир Олексійович

Електронна адреса  hrads@poltavavodgosp.gov.ua

Лабораторія моніторингу вод та грунтів

Завідувач – Підберезна Олена Михайлівна

Електронна адреса lab@poltavavodgosp.gov.ua

Свідоцтво про визнання технічної компетентності № LB/17/18 від 07 вересня 2018 року видане Державним агентством водних ресурсів України , чинне до  21 вересня 2020 року.

Основні завдання:

 • забезпечення виконання Програми державного моніторингу вод  у частині проведення спостережень на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення;
 • забезпечення виконання Програми моніторингу меліорованих земель у частині визначення показників якості води та хімічного складу грунтів;
 • щомісячне наповнення програмної системи «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» результатами виконаних вимірювань;
 • визначення хімічних показників якості води, гідрохімічних та фізико-хімічних властивостей ґрунтів, а також зворотних (стічних) вод за замовленнями.
Служба ведення водного кадастру та моніторингу вод

Головний гідролог – Статіва Юлія Іванівна

контактний телефон (0532) 52-49-16

Електронна адреса vov@poltavavodgosp.gov.ua

Основні завдання:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод басейну річки Дніпро;
 • забезпечення потреб населення і галузей економіки водними ресурсами в межах Полтавської області;
 • ведення державного обліку використання вод в межах Полтавської області;
 • надання платних послуг на замовлення юридичних і фізичних осіб всіх форм власності у сфері водокористування.
Служба економіки

Головний економіст – Василенко Ліліана Петрівна

Електронна адреса ve@poltavavodgosp.gov.ua

Основні завдання: 

 •   організація економічної роботи в Офісі та його структурних підрозділах;
 • складання проекту кошторису та розрахунків, які обгрунтовують показники видатків бюджету, що включаються до проекту кошторису; забезпечення складання кошторису Офісу; здійснення поточного контролю за його виконанням, впровадження заходів по цільовому і ефективному використанню коштів.
 • проведення комплексного економічного аналізу фінансово – господарської діяльності структурних підрозділів Офісу;
 • проведення роботи з удосконалення організації праці, управління виробництвом, форм і систем заробітної плати, матеріального і морального стимулювання працівників Офісу;
 • здійснення поточного контролю за виконанням кошторису за загальним та спеціальним фондами бюджету. 
Служба енергоефективності

Керівник сектору – Корнієнко Віктор Олексійович

Електронна адреса vm@poltavavodgosp.gov.ua

Технічна служба 

Головний технічний керівник – Сегеда Ірина Анатоліївна

Електронна адреса tv@poltavavodgosp.gov.ua

Служба механізації

Головний механік – Кіяшко Віктор Дмитрович

Електронна адреса meh@poltavavodgosp.gov.ua

Адміністративно-господарська служба

Завідувач господарства – Дорогань Анатолій Костянтинович

Електронна адреса zavhosp@poltavavodgosp.gov.ua

Полтавська дільниця 

Начальник дільниці – Бовкун Юрій Олегович

Електронна адреса ns-muvh@poltavavodgosp.gov.ua

Кременчуцька дільниця 

Начальник дільниці – Костенко Олександр Юрійович

Електронна адреса  kr-muvh@poltavavodgosp.gov.ua, hor-muvh@poltavavodgosp.gov.ua

Новосанжарська дільниця 

Начальник дільниці – Веклич Едуард Григорович

Електронна адреса ns-dil@poltavavodgosp.gov.ua 

Лубенська дільниця 

Начальник дільниці – Нечипоренко Олександр Леонідович

Електронна адреса lub-dil@poltavavodgosp.gov.ua

Гребінківська дільниця 

В.о. начальника дільниці – Савчук Надія Данилівна

Електронна адреса hreb-dil@poltavavodgosp.gov.ua