Структура апарату

Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод

Начальник відділу – Блощаненко Ірина Федорівна

контактний телефон (0532) 52-49-16

Електронна адреса vov@poltavavodgosp.gov.ua

Основні завдання:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод басейну річки Дніпро;
 • забезпечення потреб населення і галузей економіки водними ресурсами в межах Полтавської області;
 • ведення державного обліку використання вод в межах Полтавської області;
 • надання платних послуг на замовлення юридичних і фізичних осіб всіх форм власності у сфері водокористування.
Відділ водних відносин та басейнової взаємодії

Начальник відділу –  Чмир Олександр Данилович

контактний телефон (0532) 52-59-60, 52-79-73

Електронна адреса: vvo@poltavavodgosp.gov.ua

Основні завдання:

 • забезпечення реалізації в області державної політики щодо розвитку водного господарства, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
 • спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах області;
 • підготовка пропозицій Держводагентству, басейновим управлінням водних ресурсів середнього і нижнього Дніпра, органам місцевого самоврядування і виконавчої влади щодо розробки регіональних та державних цільових програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
 • підготовка пропозицій щодо розробки планів управління річковими басейнами суббасейнів середнього та нижнього Дніпра;
 • бере участь в організації роботи басейнових рад середнього та нижнього Дніпра, забезпечує взаємодію з ними;
 • бере участь у виконанні державних і регіональних програм з питань розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків;
 • бере участь у забезпеченні задоволення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах;
 • здійснює у межах повноважень, разом з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, організацію виконання заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеневих і паводкових вод та льодоходу;
 • забезпечує роботу відомчої функціональної підсистеми протипаводкових заходів Єдиної державної системи цивільного захисту;
 • розглядає питання та готує пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно: можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування; встановлення режимів роботи ставків, водосховищ та орендованих водних об’єктів; погодження договорів оренди водних об’єктів; погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України щодо відповідності зазначеної документації водному Законодавству;
 • організовує та координує роботи, у межах компетенції, щодо забезпечення дотримання встановлених режимів роботи водосховищ, ставків, орендованих водних об’єктів області;
 • розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та бере участь у їх реалізації;
 • проводить обстеження водних об’єктів та гідротехнічних споруд;
 • готує пропозиції щодо паспортизації водних об’єктів (річок, водосховищ, ставків);
 • надає платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб всіх форм власності відповідно до чинного законодавства;
 • розробляє пропозиції щодо встановлення режимів роботи водосховищ, ставків;
 • збір, опрацювання, підготовка та надання інформації до Кризового центру Держводагентства, підготовка пропозицій для прийняття оперативних рішень в разі загрози виникнення або при виникненні надзвичайних ситуацій.
Відділ з управління інфраструктурою

Начальник відділу – Таран Ірина Володимирівна

Електронна адреса: vevs@poltavavodgosp.gov.ua

Основні завдання:

 • реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем області;
 • спрямовує та координує діяльність водогосподарських організацій підпорядкованих Офісу з питань гідротехнічної меліорації, експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем;
 • забезпечує проведення інвентаризації та паспортизації міжгосподарських меліоративних систем;
 • забезпечує проведення моніторингу технічного стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд, що належать водогосподарським організаціям на правах оперативного управління;
 • контролює підпорядковані організації з питань господарської діяльності;
 • надає платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб.  
Відділ економіки

Начальник відділу – Василенко Ліліана Петрівна

Електронна адреса ve@poltavavodgosp.gov.ua

Основні завдання: 

 •   організація економічної роботи в Офісі та його структурних підрозділах;
 • складання проекту кошторису та розрахунків, які обгрунтовують показники видатків бюджету, що включаються до проекту кошторису; забезпечення складання кошторису Офісу; здійснення поточного контролю за його виконанням, впровадження заходів по цільовому і ефективному використанню коштів.
 • проведення комплексного економічного аналізу фінансово – господарської діяльності структурних підрозділів Офісу;
 • проведення роботи з удосконалення організації праці, управління виробництвом, форм і систем заробітної плати, матеріального і морального стимулювання працівників Офісу;
 • здійснення поточного контролю за виконанням кошторису за загальним та спеціальним фондами бюджету. 
Технічний відділ

Начальник відділу – Соколовська Світлана Сергіївна

контактний телефон (0532) 52-08-94

Електронна адреса tv@poltavavodgosp.gov.ua

Основні завдання:

 • забезпечує виконання інвестиційних програм по водогосподарському будівництву;
 • надає допомогу замовникам при складанні запитів щодо фінансування природоохоронних заходів за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;
 • надає платні послуги з технічного нагляду за будівництвом водогосподарських об’єктів та виготовлення паспортів водних об’єктів;
 • виконує функції замовника будівництва водогосподарських об’єктів за кошти державного бюджету;
 • приймає участь у формуванні інвестиційних програм щодо розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу області;
 • забезпечує роботу технічної ради Офісу.
Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Головний бухгалтер – Балюк Ірина Василівна

контактний телефон (0532) 56-03-74

Електронна адреса bs@poltavavodgosp.gov.ua

Основні завдання:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складення звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • здійснення методичного керівництва та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності у підпорядкованих установах.
Лабораторія моніторингу вод та грунтів

Завідувач- Підберезна Олена Михайлівна

Електронна адреса lab@poltavavodgosp.gov.ua

Свідоцтво про визнання технічної компетентності № LB/17/18 від 07 вересня 2018 року видане Державним агентством водних ресурсів України , чинне до  21 вересня 2020 року.

Основні завдання:

 • забезпечення виконання Програми державного моніторингу вод  у частині проведення спостережень на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення;
 • забезпечення виконання Програми моніторингу меліорованих земель у частині визначення показників якості води та хімічного складу грунтів;
 • щомісячне наповнення програмної системи «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» результатами виконаних вимірювань;
 • визначення хімічних показників якості води, гідрохімічних та фізико-хімічних властивостей ґрунтів, а також зворотних (стічних) вод за замовленнями.
Служба техногенно-екологічної безпеки

Провідний інженер з використання водних ресурсів – Левчун Тетяна Борисівна

Електронна адреса vov@poltavavodgosp.gov.ua

Основні завдання:

 • Планування роботи з розгляду питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на водогосподарських об’єктах.
 • Забезпечення збору та аналізу інформації про гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку на водних об’єктах і меліоративних системах Полтавської області.
 • Здійснення систематичних спостережень за станом водних об’єктів і гідротехнічних споруд.
 • Ведення обміну інформаціями з облгідрометцентром, Головним управлінням державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області, Департаментом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, регіональною та районними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, Кризовим центром Держводагентства України і структурними підрозділами Офісу про гідрометеорологічну і гідрологічну обстановку, стан об’єктів водогосподарського комплексу, прогнозу виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.
Кадрова служба

Провідний інженер з підготовки кадрів – Малина Ольга Миколаївна

Електронна адреса ks@poltavavodgosp.gov.ua

 

Служба правового забезпечення

Провідний юрисконсульт – Гержан Віктор Дмитрович

Електронна адреса us@poltavavodgosp.gov.ua

Служба енергоефективності

Головний енергетик – Тягло Сергій Михайлович

Електронна адреса vm@poltavavodgosp.gov.ua

Служба механізації

Головний механік – Кіяшко Віктор Дмитрович

Електронна адреса meh@poltavavodgosp.gov.ua

Служба з охорони праці

Провідний інженер з охорони праці – Вольвач Віктор Петрович

Електронна адреса  vm@poltavavodgosp.gov.ua

Служба інформаційного забезпечення та
зв’язків з громадськістю і пресою

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою – Сегеда Ірина Анатоліївна

Електронна адреса  mail@poltavavodgosp.gov.ua

Дільниця по ремонту техніки та виконання ремонтно-доглядових робіт

Начальник дільниці – Бовкун Юрій Олегович

Електронна адреса ns-muvh@poltavavodgosp.gov.ua

Кременчуцька дільниця 

Начальник дільниці – Рудой Вадим Сергійович

Електронна адреса kr-muvh@poltavavodgosp.gov.ua

Хорольська дільниця 

Начальник дільниці – Орловський Володимир Юрійович

Електронна адреса hor-muvh@poltavavodgosp.gov.ua

Новосанжарська дільниця 

Начальник дільниці – Веклич Едуард Григорович

Електронна адреса ns-dil@poltavavodgosp.gov.ua 

Гребінківська дільниця 

Начальник дільниці – Онищенко Максим Володимирович

Електронна адреса hreb-dil@poltavavodgosp.gov.ua

Лубенська дільниця 

Начальник дільниці – Нечипоренко Олександр Леонідович

Електронна адреса lub-dil@poltavavodgosp.gov.ua