Оновлення лабораторного обладнання

Сьогодення це час науково-технічної революції, визначальним фактором якого є впровадження новітніх технологій та інновацій, проте   застаріла техніка, лабораторне приладдя унеможливлює процес розвитку. У зв’язку з цим, виникає нагальна потреба в оновленні. Зокрема, за кошти Державного фонду розвитку водного господарства та кошти спеціального фонду наприкінці 2019 року РОВР у Полтавській області було придбано сучасне лабораторне обладнання:

  • Іономір лабораторний І-160 МІ;
  • Спектрофотометр V-1200;
  • Портативний тестер pH/EC/TDS Milwaukee модель МW 802;
  • Оксиметр Мі 605

 

 

 

 

 

Така модернізація приладів сприятиме оперативному та якісному виконанню робіт із державного моніторингу водних об’єктів і наданню послуг водокористувачам лабораторією моніторингу вод і ґрунтів Офісу в межах сфери технічної компетентності.

Лабораторією моніторингу вод і ґрунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області у 2020 році заплановано роботи із державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних спостережень на водних об’єктах міжгалузевого і водогосподарського водопостачання.

Наказом Держводагентства України від 10.01.2020 р. № 21 визначено перелік пунктів моніторингу масивів поверхневих вод у частині вимірювань вмісту забруднюючих речовин для визначення хімічного стану і якості води в контрольних створах питного водопостачання та використання її на полив із Кременчуцького та Кам’янського водосховищ.