Участь у нараді Полтавської обласної ради

У приміщенні Полтавської обласної ради відбулась нарада при голові Полтавської обласної ради Олександра Біленького щодо впливу гідровузлів на екологічний стан р. Псел на території Полтавської області.

У нараді взяли участь спеціалісти та фахівці Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області під керівництвом в.о. начальника Ірини ТАРАН та Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра на чолі начальника Миколи УРУПИ.

Учасниками наради були обговорені питання щодо існуючих на р. Псел гідровузлів гідроелектростанції та шлюзів-регуляторів, їх вплив на екологічний стан річки.

У межах Полтавської області річка Псел протікає середньою і нижньою течією протягом 350 кілометрів по територіях Миргородського, Полтавського та Кременчуцького районів і має статус «середня річка». Поміж інших середніх річок, що протікають на території області, річка Псел є більш повноводною в любий період року.

Для електрофікації населених пунктів, процесів сільськогосподарського виробництва, регулювання стоку та збільшення водності, упродовж п’ятдесятих, восьмидесятих і дев’яностих років минулого століття на р. Псел було побудовано 10 гідровузлів (7 гідроелектростанцій та 3 шлюзи-регулятори) з будівлями ГЕСів, водорегуючими водопідпірними водоутримуючими греблями та русловими водосховищами загальним об’ємом біля 20 млн. куб. м.

Водні ресурси річки Псел в сукупності з її притоками – річками Грунь, Грунь-Ташань, Хорол, Говтва та водосховищами мають виключно важливе народногосподарське значення, оскільки використовуються як джерела водопостачання прісної води для різних галузей економіки, зокрема, підприємств по переробці сільськогосподарської продукції, зрошувального землеробства, виробництва електроенергії, служать для масового відпочинку, рекреації і туризму населення, є  приймачами стічних вод.

Поряд із позитивним станом річки Псел та її водних ресурсів, учасники наради під час обговорення питання порядку денного зазначили і негативні процеси, що відбуваються на річці – замулення, зневоднення, забруднення та заростання русла, погіршення кисневого режиму, зарибнення річки, невпорядкованість прибережних захисних смуг. На погляд  окремих учасників наради це відбувається по причині впливу гідровузлів на екологічний стан р. Псел.

Оскільки дані питання потребують детального вивчення та дослідження, прийнято рішення щодо його розгляду на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування.

Працюємо далі…