Вода –основа життя на Землі.

Вода – основа життя. Важко переоцінити значення води в забезпеченні існування життя на Землі, адже на планеті немає жодного живого організму, який би не містив воду.

Для людини дуже важливо пити чисту воду – це одна з основних складових здоров’я, як і чисте повітря, здорова їжа і фізична активність. Але зараз стає очевидним, що ми споживаємо дуже багато води, більше, ніж Планета може відновити і очистити. Нажаль, багато країн вже досягли граничних можливостей водокористування: споживання прісної води за останні пів століття потроїлося. Понад мільярд людей на планеті не мають доступу до чистої питної води і ще 2.6 мільярда відчувають нестачу води для потреб гігієни. На думку експертів політичні конфлікти наступного століття будуть пов’язані зі скороченням запасів питної води.

Ми схильні думати, що брак питної води – проблема інших далеких країн. Але це не так.  Україна є однією з найменш водозабезпечених країн Європи з недостатнім забезпеченням водними ресурсами. Водні об’єкти України вкривають 24,2 тис.кв.км, що становить 4,0% від її загальної території ( 603,7 тис. кв. км ). До цих об’єктів належать річки, озера, водосховища, ставки, канали тощо. Територія України має середню густоту річкової мережі  – 0,25 км/км2. Водні природні ресурси України – це, насамперед, місцевий і транзитний стік річок, водні запаси озер, штучних водойм і підземних горизонтів.

Наскільки актуальною є проблема водозабезпеченості  для Полтавщини?

Полтавщина володіє достатніми запасами прісної води, проте має серйозні проблеми із забезпеченням водою населення та її екологічною чистотою, через територіальну нерівномірність  природного розподілу. По запасах водних ресурсів Полтавська область займає 11 місце в Україні.

Територія Полтавської області складає 4,8% території України, покрита густою мережею річок.

Основними джерелами водних ресурсів області є річки Сула, Псел, Ворскла, Оріль та їх притоки, а також Кременчуцьке та Кам’янське  водосховища на річці Дніпро. В межах області формується стік трьох річок: Сліпорід, Говтва, Тагамлик.

Природні ресурси підземних вод є одним із основних джерел господарсько-питного водопостачання населених пунктів області. Основними водоносними горизонтами, придатними до використання, на території області є: четвертинний (алювіальний) Полтавський, Харківський, Бучакський, Сінеман-нижньокрейдовий і Юрський. Найбільш розповсюджений – Бучакський водоносний горизонт, який залягає на відносно невеликих глибинах на території області.

Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня води, протягом тижня ми розповімо вам про основні поверхневі водні ресурси Полтавської області.