Перевірка знань з охорони праці у робітників є одним з  важливих заходів в організації безпечних умов праці.

Робота з підготовки водогосподарських меліоративних систем до поливного сезону 2023 триває. А отже, в першу чергу необхідно подбати про безпеку життя та здоров’я працюючих. В роботі кожного робітника є свої особливості, які слід враховувати, щоб не допустити передусім порушень техніки безпеки і випадків травматизму.

З такою метою, 9 березня 2023 року Провідним інженером з охорони праці РОВР у Полтавській області П. Овчаренком за участі головного енергетика служби енергоефективності С.Тягла та начальника Об’єднаної територіальної дільниці зрошувальних та осушувальних систем Ю.Бовкуна проведено навчання машиністів насосних станцій Карпівської та Градизької зрошувальних систем з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, правил безпечної експлуатації обладнання насосних станцій, вантажопідіймальних механізмів, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Всі присутні, у кількості 31 чол. успішно склали іспит та допущені до роботи.